Glassfibertanker lages i deler og monteres på plass

I VA-installasjoner er det ofte spørsmål om store tankvolumer, i forbindelse med lagring, utjevning, fordrøyning eller pumping. Der man tidligere valgte andre alternative materialer oppleves det stadig oftere at man nå går for glassfiber, særlig fordi de lar seg montere stykkevis.

0

Å kunne bufre en varierende strøm av avløpsvann er viktig for jevn drift. Derfor etterspørres stadig store utjevningstanker. Nittedal kommune hadde nylig behov for tre tanker på hver 190 m3 til å utjevne strømmen av spillvann, dette i forbindelse med en pumpestasjon på Slattum som skal løfte avløpsvannet videre.

Løsningen man gikk for var tanker i glassfiber, med en innvendig diameter på 3 meter og lengde 27 meter. Tankene ble også utformet med en tørrværsrenne for å sørge for «automatisk» selvrensing etter perioder med lite vann.

I to deler

Av hensyn til transport og montering blir tankene laget hos Vestfold Plastindusti som to halvdeler, som til slutt blir laminert sammen på anleggsplass. Entreprenør for prosjektet og kunde er Consto Øst mens byggherre er Nittedal kommune. 
– Vi har har utarbeidet en spesiell muffeløsning som vil forenkle arbeide på anleggsplass. Der vil det da bli føyd sammen totalt 3 skjøter, og dette blir montert om ikke mange uker, forteller Finn Arne Aadne i VPI Prosjekt, som har oppdraget.
Tegninger og FEM analyser for tankene ble også utarbeidet av VPI og inngår i leveransen.

– Montasjeperiode er satt til slutten av april, forteller Aadne, som informerer om at glassfibertanker lages og leveres i ulike volumer etter den diameter som ønsket. Aktuelt volum er ofte 100m³, som  leveres komplett til byggeplass, mens større volum leveres som segmenter og lamineres sammen på plassen.
– Vi står for skreddersøm i våre produksjonslokaler og sørger videre for transport/kraning ut til anleggsplass samt eventuelle feltmontasje, forteller Aadne.

 

I mange segmenter

Via Krüger Kaldnes har VPI nylig blitt tildelt en annen kontrakt, på levering av 3 stk stående tanker for fellingskjemikalie hver på 47 m3. Dette i forbindelse med en pumpestasjon som skal pumpe avløpsvann til NRA OREA som ligger i Strømmen. Kjemikalietankene skal plasseres inn i et fjellanlegg. Tankene har diameter 2,4 meter og er 11 meter høye. På grunn av begrenset tilkomst blir disse levert i 2 meters segmenter og laminert sammen i fjellhallen.
– Vi begynner med toppseksjonen, heiser så denne opp og legger inn neste seksjon. Slik holder vi på og laminer til slutt inn bunnseksjonen. Et spennende prosjekt. Vi holder på med produksjon i disse dager og vil starte montasje rett over Påske. Vi har også her stått for tegninger og FEM analyse, forteller Aadne.

Alle former og størrelser

VPI har egen avdeling som består av ingeniører og øvrig personell med bred erfaring fra VA og prosess, noe som gjør at man kan levere komplette løsninger og ikke bare en tank alene.
– Vi merker stadig større etterspørsel i dette segmentet. Ut fra kundenes behov utarbeider vi det tekniske grunnlaget, forteller Aadne, som selv har selv lang erfaring som prosjektleder fra industri og maritim bransje, samt da VA nå de siste 10 årene.
– Kunden har ønsker og ideer, vi har erfaring og løsninger. Vi starter gjerne prosessen med skisseforslag etter å ha hatt en gjennomgang med kunden. Her er vi behjelpelige med aktuelle tankløsninger og sammensatte systemer levert som «turn key» eller delleveranser inn i et totallsystem. Typiske kunder innenfor spesialprosjekter som vi har erfaring med er kommunalt, industri, havbruk og selvfølgelig alle typer innen VA, sier Aadne.

Tørrværsrenne gjør tanken selvrensende


Vekt og styrke

Tanker og tankløsninger i glassfiber har sine fordeler med lav vekt og styrke.
– Jeg pleier å si det slik at det en kan få til med en ståltank er også fullt mulig med glassfiber. Vi kan laminere inn andre materialer slik som rustfritt stål etc. De fleste tanker blir produsert i GRP (Polyester). Er det snakk om aggressive væsker legger vi inn en innvendig liner av GRV (Vinylester) og styrkelaminat av GRP eventuelt hele tanken produseres i GRV. Dette er vurderinger vi gjør ut fra nødvendig resistans bestemt ut fra aktuelle væske, forklarer Aadne.

Et turn key produkt kan bestå av en glassfibertank utrustet med pumper, strømsettere, røropplegg, leidere, repos og også komplett med styring /instrumentering om det ønskes. Tankelementer produseres ved sprøyting på roterende stålform. Enten via manuell sprøyting eller via våre 3 robotlinjer. Etter sprøyting overføres tankene til vår montasjeavdeling hvor dem sammensettes til ønsket lengde. Her laminerer inn flenser, muffer, spissender og sluttfører produktet før det kjøres ut til kunde, der vi gjerne tar ansvar helt fram til ferdig montering, fortelle Aadne