Første møte: Denne uken valgte Nye Veier Sweco som samarbeidspartner til områdereguleringsarbeidet for ny E39-korridor fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal. Fredag møttes partene i Oslo til oppstartsmøte. Fra venstre: Thomas Kaaly Jensen (Nye Veier), Håkon Lohne (Nye Veier) Larissa Gustafsson (Sweco), Karl Arne Hollingsholm (Sweco), Sara Sabelstrøm Øen (Sweco) og Marius Fiskevold.

Ny leder og første møte om ny E39-korridor

Sweco vant oppdraget fra Nye Veier om å utrede ny korridor for E39 fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal. Strekningen går gjennom kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal.

0

Rådgivningsselskapet Sweco er blitt plukket ut til å være samarbeidspartner til å utrede ny E39-korridor.

Konkurransen ble gjennomført etter BVP-modellen (best value procurement) hvor flere kriterier enn pris vektes. Valg av samarbeidspartner tar prosjektet over i ny fase.

Nå skal det gjennomføres prosess med områderegulering hvor målet er å stadfeste alternativ korridor i forhold til eksisterende kommunedelplan-korridor.

Tidligere denne uka ble kontrakten formelt signert, og fredag 1. juni var representanter fra Nye Veier og kontraktsvinner Sweco samlet i Oslo til første arbeidsmøte. Mandag 4. juni i Kristiansand samles sentrale aktører til første samarbeidsmøte.

Kontrakten Mandal øst – Mandal by består av sju kilometer ny firefelts E39 med fartsgrense 110 km/t, pluss sju kilometer med ny tilkomstvei til Mandal med fartsgrense 90 km/t. Kontraktsum er 1,5 mrd kroner, eks mva. Anleggsstart er årsskiftet 2019/-20, og skal stå ferdig sommeren 2022.

Samtidig er Vidar Stormark (47) ansatt som utbyggingssjef for Nye Veiers E39-prosjekt Mandal øst – Mandal by. Prosjektet han er blitt utbyggingssjef for har en kontraktsum på 1,5 mrd kroner eks mva.

Stormark kommer fra jobben som prosjektsjef i Consto sør lokalisert i Rogaland. Consto med hovedsete i Tromsø var i 2017 rangert som Norges sjuende største entreprenørfirma. Han har også 18 års virke i kristiansandsfirmaet Kruse Smith som prosjekt- og avdelingsleder.

Vidar Stormark

– Jeg har fulgt med Nye Veier siden selskapet ble startet, og kjent på interessen for å teste ut rollen på byggherresiden. Å bli en del av et relativt nystartet firma trigget meg, sier Vidar Stormark som er født og oppvokst i Vennesla.

Prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas er fornøyd med å ha fått permanent besatt den sentrale stillingen.

– Vi er glad for å få Stormark med på laget. Det er en sentral rolle som bekles av en person med solid erfaring fra entreprenørbransjen, sier Heieraas. Stormark tiltrer jobben like over ferien.

Se video hos Norske Veier.