Kristin Skogen Lund på byggeplassen til Haugen Skole for å se hvordan GK har løst ventilasjonsbehovet.

Må bli enklere å konkurrere om offentlige oppdrag

Høyere terskelverdi har gjort det svært vanskelig for små bedrifter og gründere å komme seg inn på det offentlige markedet. Nå foreslår NHO-sjef Kristin Skogen Lund å gjøre det enklere for bedriftene å konkurrere om mindre anbud.

0

Skal det skapes arbeidsplasser må bedriftene ha markedsadgang. For mange representerer det offentlige en stor del av markedet og når det offentlige bruker store rammeavtaler blir det vanskelig for de mindre bedriftene å være med å konkurrere om oppdragene. Forhøyelsen av terskelverdien har derfor gjort at mange små bedrifter og gründere sliter med å komme seg inn på det offentlige markedet.

Derfor ønsker NHO nå å gjøre det enklere for småbedriftene.

– Jeg tror det er klokt av oss å etablere en forenklet kunngjøringsmulighet for mindre anskaffelser under terskelverdien, sa Skogen Lund på NHOs Anskaffelseskonkurranse. Adressaten var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– En god idé, repliserte statsråden som oppfordret NHO til å oversende et konkret forslag til kunngjøring for mindre kontrakter.

Skogen Lund vil sende over NHOs forslag før ferien.