Søndre Follo Renseanlegg tester ut biogass

Antec Biogas har satt ut sin testreaktor på Søndre Follo Renseanlegg. Første del av prosjektet er utprøving av prosessen med slam fra renseanlegget samt å foreta analyser av resultatene.

0

Søndre Follo Renseanlegg tester ut muligheten for å produsere biogass av sitt avløpsslam.

– Vi er svært spente på resultatet, sier Uno Andersen ved Antec Biogas, som har plassert ut testreaktoren.

Testreaktoren blir nøye fulgt opp av en Master student fra NMBU. Faglig leder John Morken ved NMBU er ansvarlig for master-studenten og de analysene som blir tatt ut. Morken er førsteamanuensis ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, seksjon bygg og miljø.

– Vi venter bare på på analysene, før de kommer er det ikke lett å konkludere, men det er planer om flere tester, og innblanding av andre substrater for å se om vi kan øke gassproduksjon eller om vi kan oppnå en mer fiberrik biorest som gir andre resultater under avvanning, sier Andersen.

Det er tidligere foretatt målinger av gasspotensialet til slammet fra renseanlegget.

-Prøvene tar 30 – 40 dager. Det skal gjøres en rekke analyser, som tørrstoff analyser og gløderest analyser, vi ser fram til å legge analysene fram for kunden ved neste korsvei, så får vi se hvordan grunnlaget er for gassproduksjon, sier Andersen.