Den digitale tvilling tar form

Powel åpnet i går sin årlige konferanse for VA-brukere. Foruten en gjennomgang  og visning av videreutviklede programvarer ble dagen viet datasikkerhet, lekkasjesøking, digital utvikling og nye kundeløsninger. Visjonen om den digital tvilling ble også forklart.

0

At kundene er partnere i utviklingen av løsningene er Powels hovedstrategi, noe også direktør Geir Nysetvold la vekt på da han ønsket velkommen til to brukerrettede VA-dager på Gardermoen i går. Nysetvold kunne fortelle at Powel har sterk fokus på informasjonssikkerhet ved siden av egne målsettinger for en bærekraftig bruk av vannressurser.

Direktør Geir Nysetvold ved Powel

– Powels virksomhet er foruten vannforsyning også elforsyning, der begge bransjer er viktige for samfunnets dagligliv og bærekraft, poengterte Nysetvold, som også forklarte hvordan den digitale tvilling er en viktig visjon på VA-siden.

Digitalisering av verden gir større tilgjengelighet av data både som historikk og sanntid gjennom målepunkter i de ulike delene av et VA-system. Disse dataene og andre data er ressurser som man nå er i stand til å tolke og ta i bruk med stadig større effektivitet og hastighet. Spørsmålet blir da hvordan man kan bygge et helhetlig digitalt VA-system slik at man kan får mest mulig nytte av den informasjonen man til enhver tid sitter med. Den digitale tvilling er da egentlig den digitale fremstillingen av det fysiske anlegget.

– Vi har det fysiske VA-nettet på den ene siden og det digitale informasjonssystemet på den andre siden. Hittil har det digitale systemet være som et stillbilde av VA-systemene å regne, men vi ønsker å bygge bedre digitale systemer som er dynamiske og kan gi kundene større nytte, forklarte Nysetvold, som minnet om at Gemini nettopp er det latinske ordet for tvilling, og at Powels grunnide er å lage gode systemer som speiler kundens anlegg og gir kunden muligheter til sikre og drive sine systemer på en effektiv måte.

– Den digitale verden hjelper oss dessuten å studere systemene, for eksempel kunne fortelle oss hvordan det står til i øyeblikket, hvor vi skal finne lekkasjer, hvor vi bør investere, designe videre og bygge gode og bærekraftige VA-systemer til nytte for samfunnet. Den digitale tvillingen til vann- og avløpsnettet vil gi helt nye muligheter og skape verdier for eiere av vann- og avløpsinfrastruktur, sa Nysetvold.

Han trakk så de store linjene tilbake innen utviklingen av Powel Water, som med hjelp fra Innovasjon Norge i 2015 ble startet opp for å ta fram nye løsninger til vannbransjen. Dette har man etter alle solemerker klart å få til.

Nysetvold pekte på hvilke krav og forventninger som brukerne stiller og hva som ligger av muligheter i den digitale utvikling, den har allerede har endret vår hverdag og våre livsvaner. Målet for Powel er å videreutvikle gode løsninger for å hente informasjon, dele og bruke data på en stadig mer effektiv måte.

– Det er på tide å rive siloene og samarbeide om data, sa han.

Han ga også honnør til offensive kunder, som blant andre Bergen Kommune, som har bidratt til å utvikle en løsning for å kunne håndtere private anlegg mer effektivt og sikkert. Powel har en ekspansiv strategi og har det siste året doblet antall utviklere i sin stab. Utviklingen innen målinger og sensorer ble også trukket fram som et spennende felt der man ser store muligheter for fangst og bruk av data.

Nysetvold kunne fortelle at programmet Gemini VA har vært en gedigen suksess, og at målt i antall innbyggere er man nærmest landsdekkende. Han trakk også fram Portal 2.0, som er den første løsninger der man har brukte designere til å lage så brukervennlig løsning som mulig, og man skal knytte til ekstern GPS for å måle inn direkte og nøyaktig i felt. Løsningen brukes allerede av 190 kommuner.
Løsningen “Private Anlegg” er like rundt hjørnet, enkelte kommuner har allerede begynt å bruke en tidlig versjon av systemet og ca 50 kommuner har bestilt løsningen. Neste løsning som nå er i ferd med å finne sin endelige form er Water Alert, som blant annet skal overvåke og oppdaget lekkasjer hurtig.

Se programmet