Roar Sannem hos Hallingplast har kontroll på ormen.

Mjøsa har fått sin sjøorm

Prosjekt avløp- transportsystem fra Brumunddal til Hias Renseanlegg i Stange ble gjennomført i 2016/ 2017. Totalt 29 000 meter rør sikrer i dag trygg overføring av avløpsvann fra 10 000 innbyggere i Brumunddal og fram til renseanlegget til HIAS i Stange sør for Hamar.

0

Vekst i næringsvirksomhet, høyere befolkningstall, ny jernbane og E6 tilsa at Hias måtte legge til rette med forbedringer og utvidelser innen vann og avløp. Kapasiteten på de eksisterende overføringsledningene fra Brumunddal til Hamar var i ferd med å sprenges, og fylkesmannens kom med pålegg om å etablere en dobbelt sikring av avløpsvannet fra Brumunddal til Stange. Furnesfjorden i Mjøsa er en sårbar resipient. Gjennomstrømningen er liten i denne delen av Mjøsa.   

Hallingplast vant konkurransen om levering av rør til prosjektet, med en total ramme på 35 millioner kroner.  Det betyr drøyt 28 kilometer med sjøledning i ulike dimensjoner, og èn kilometer med ledninger på land inn til renseanlegget i Stange. “Dette er nok det største enkeltprosjektet for Hallingplast siden bedriften ble etablert i 1969”, forteller salg- og markedssjef Roar Sannem. 

Majoriteten er avløpsrør i ulike dimensjoner, men også noe vannrør. I varerørene under E6 ønsket Hias IKS PE-rør med kappe i ulike dimensjoner. “Det var viktig at de ulike ledningene som skulle under E6 ikke ble skadet under gjennomtrekkingen”, forklarer prosjektleder Erik Bøhleng i Hias IKS. 

mjøsa 4
Plast-sveiser Bjørn Andersen er en av sveiserne som sørget for at sveising av rørene går helt etter boka.

Hallingplast leverte 15 400 meter avløpsrør i dimensjon 560 mm, som ble senket i Mjøsa. Rørene har en godstykkelse på 51 mm, og dette skal holde godt for et 9,5 bars trykk. De store avløpsrørene ble påmontert lodd med en vekt på 1 620 kg, levert av Østraadt AS. Loddene ble montert med drøye åtte meters mellomrom. Hallingplast har videre levert rør i dimensjoner på 500, 600, 560, 400, 355 og 250 mm PE med kappe (JAPI-PIPE) I NoDig sammenheng er kappe en rimelig forsikring mot ytre påvirkning, og er absolutt å anbefale der det skal føres fram rør ved ulike typer boring, eksempelvis som under E6 i Brumunddal. 

mjøsa 5
Dette er loddene som skal sikre at avløpsledningen blir liggende på bunnen av Mjøsa. Hvert lodd veier 1 620 kg og monteres i en nøyaktig  avstand på 8,1 meter mellom hverandre, forklarer formann Stig Rype fra ØPD Subsea AS.

For både Hallingplast og HIAS var det en god løsning at konkurransegrunnlaget for rørleveranser ble utarbeidet tidlig i planprosessen. HIAS måtte sikre at de ønskede rørene kom raskt i produksjon, og da Hallingplast vant anbudskonkurransen startet produksjonen til HIAS-prosjektet umiddelbart. 

De første rørene ble produsert i slutten av november 2015 etter at kontrakt ble inngått èn måned tidligere. En av linjene på Hallingplast gikk mer eller mindre kontinuerlig for dette prosjektet.  I tillegg til rørene ble det også levert spesialprodukter fra samarbeidspartner Reinert- Ritz. Dette er produkter som i betydelig grad er skreddersøm “Reinert- Ritz er svært dyktig på spesialtilpassede komponenter, og de produserer nøyaktig det vi ønsker.  Sammen ønsker vi å følge opp HIAS sitt motto om «ett skritt foran»”,  sier Roar Sannem med et smil. 

Rådgiverselskapet COWI i samarbeid med HIAS IKS stilte strenge i dette prosjektet. Det var Hallingplast fornøyd med. “Vi har virkelig dratt nytte av vår moderne fabrikk med et svært godt produksjonsutstyr i tillegg til dedikerte medarbeidere som har spisskompetanse innen denne type rørproduksjon”, forklarer Sannem. Han mener rådgiverselskapet COWI er fremragende på sjøledninger og PE- ledninger spesielt. HIAS også har vært en profesjonell og konstruktiv oppdragsgiver.  “Samarbeidet fungerte optimalt sett fra vår side”, avslutter han.  

mjøsa 3
Godt samarbeid gir et godt resultat, mener disse representantene fra tre samarbeidende selskaper i prosjektet. Fra venstre prosjektleder Ole Øystein Kolle og formann Stig Rype fra ØPD Subsea AS, byggeleder Håvard Haugseth og prosjektleder Erik Bøhleng fra HIAS IKS og Seniorrådgiver ved Hallingplast AS, Roar Sannem.

HIAS IKS benyttet rådgivende ingeniør Olav Solheim som sin ekspert, og kan ikke få fullrost den kompetansen han og COWI tilførte prosjektet. Her ble det gjennomført skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjektering før anbudsinnbydelse. Dermed hadde vi et godt grunnlag for valg av løsning for hele prosjektet.

Ved valg av entreprenør på de ulike entreprisene ble det lagt vekt på pris, kvalitet og kompetanse. “HIAS har et sterkt fokus på kvalitet, fordi vi ser våre prosjekter i et hundreårs perspektiv, og da må vi være bevisst på kvalitet”, sier prosjektleder Erik Bøhleng.