Varmeveksler for avløpsvann

Henter bærekraftig varme fra avløpsvann 


Hele 80% av energibehovet til oppvarming av bygningsmassen dekkes inn med energi fra avløpsvannet. Det hele starter med en selvrensende varmeveksler som henter ut en effekt på ca 220kW fra det rensede avløpsvannet.

0

Det var en gang tre kommuner som ble enige om å gjøre et krafttak for miljøet, derfor  gikk de sammen for å bygge et nytt felles renseanlegg. De tre vekstkommunene er Fet, Gjerdrum og Sørum i Akershus , eventyret endte med Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (Mira), som åpnet i november 2016.

Renseanlegget på Tangen ved Glomma i Sørum kommune er dimensjonert for 63.000 personekvivalenter fordelt på de tre eierkommunene. 

Med et areal på 6.500 m² BTA var det klart at det ville kreves betydelige mengder energi for oppvarming av bygningsmassen, med blant annet prosesshall, ventilasjonsanlegg, konvektorer, gulvvarme, varmtvannsberedere og snøsmelt på vinterstid.

Med tilgang på store mengder renset avløpsvann ble det bestemt at dette avløpsvannet skulle brukes som oppvarmingskilde.  Dette skulle gjøres ved å hente ut varme via en varmeveksler koblet til en varmepumpe.

– For å hente ut varmeenergien fra det rensede avløpsvannet, så var verken en tradisjonell platevarmeveksler eller rørvarmeveksler egnet, forteller Morten Leine i Norconsult.

For selv om avløpsvannet var renset, så ville en slik varmeveksler fort gro igjen på grunn av partikler og smuss i vannet. Løsningen ble en selvrensende varmeveksler type Therm-X, der kontinuerlig roterende børster til enhver tid holder thermopanelene rene for smuss og avleiringer. Med en slik varmeveksler blir vedlikeholdsbehovet minimalt. En blanding av vann og glykol sirkulerer i vekslerens thermopaneler, mens avløpsvannet passerer på utsiden.

De roterende børstene i veksleren bidrar ikke bare til å holde panelene rene, de sørger også for nødvendig turbulens slik at varmeoverføringen fra avløpsvann til vann/glykol skjer på mest mulig effektiv måte.

Med den selvrensende varmeveksleren hentes det ut en effekt fra avløpsvannet på rundt 220kW.

Tor Arne Hæg i firmaet Heat-Con Varmeteknikk

 

Vann/glykolblandingen fra veksleren går videre til en varmepumpe på 326 kW, denne dekker nesten 80 % av energibehovet til anlegget. Fra veksleren går det også en delstreng til en isvannsmaskin. På sommerhalvåret brukes denne blant annet til å dumpe varme fra anlegget ut i elva, mens den på vinterstid produserer isvann.

– Den første veksleren av denne typen ble levert så tidlig som i 1988. Men med dagens økte fokus på effektiv energigjenvinning så er det nå en merkbar økning i antall henvendelser på denne type produkt, sier Tor Arne Hæg i firmaet Heat-Con Varmeteknikk i Oslo som har levert den selvrensende varmeveksleren

Anlegget i Sørum har også en 250 kW elektrokjel til spissing ved større energibehov, og selve varmepumpa har også en egen 350 kW elektrokjel som backup. I en tidlig fase ble det gjort en utredning med å bruke propan som backupløsning, men kostnader til prosjektering samt utfordringer med lagring av propanen gjorde at dette alternativet raskt ble valgt bort.

Renseanlegget er blant de mest moderne i sitt slag i Norge, og skal dekke behovet i minst 40 år fremover. Les mer om selve anlegget her.