Illustrasjon:

Utvikler e-læring for vann, avløp og prosess

To tidligere driftsledere innen VA satser nå på å tilby e-læring innen vann og avløp. Denne formen for undervisning har til nå ikke vært mye brukt innen VA. De første kursene skal etter planen være klare til etter sommeren.

0

De er begge pensjonister men har ikke tenkt å legge inn årene på en god stund. Nå er de i ferd med å lansere en ny portal for e-læring innen VA. Begge har lang og solid erfaring fra VA-bransjen og har fortsatt tro på at de har noe å tilføre faget, nettopp i form av fjernundervisning.

Steinar Nybruket,

– Vi utvikler nå kurs i samarbeid med erfarne driftsfolk og leverandører. Det første kurset blir sannsynligvis innen pumpeteknikk, det neste vil ta for seg koagulering og filtrering, deretter kommer UV-teknikk osv., forteller Steinar Nybruket, som sammen med Tor Fjærgård står bak satsingen på e-læring.

Begge herrer brenner fortsatt for VA-faget og har sett et stor behov for undervisning i form av e-læring. E-læring har til nå ikke vært mye brukt i vann- og avløpssektoren.

– E-læring utnytter moderne plattformer for kommunikasjon og er en effektiv metode, så hvorfor ikke innen VA, sier Nybruket.

Både Nybruket og Fjærgård har begge lang erfaring som driftsledere innen vann og avløp i tillegg til bred kompetanse innen samme. Fjærgård har i tillegg arbeidet for Eidsiva Bioenergi.

-Selv har jeg arbeidet i Norsk Vann i over 25 år. Vi er begge nettopp blitt pensjonister, men vi synes det er viktig å ivareta og spre kunnskap innen det spennende feltet som VA-faget/prosessfaget representerer, sier Nybruket.

Etter alt å dømme vil undervisningen foregå fra hjemmesiden prosessteam.no, som ennå ikke er lansert, men dette vil skje over sommeren.

– Jeg laget det første kurset hos Norsk Vann – Innføring i vann og avløp for nye i bransjen – i 2011, et omfattende kurs som over 200 har tatt med svært ulik bakgrunn. Det kurset avsluttes med en 2-dagers samling med utvalgte foredrag og besøk på VA-anlegg, forteller Nybruket.

Fjærgård og Nybruket har på oppdrag fra Norsk Vann utviklet ca. 90 videoer innen vannbehandling, høydebasseng og trykkøkningsstasjoner. Det skal på vårparten kjøres et pilotkurs for driftspersonell.

Det man nå utvikler er:
– Kurs i pumpeteknikk, hvor vi viser ulike pumpetyper og applikasjoner. FDV, et omfattende tema. Samarbeid med erfarne driftsfolk på anlegg og leverandører.
– Kurs i koagulering, her skal man samarbeide med en ressursperson på området samt med anlegg.
– Kurs i slambehandling, ulike metoder for stabilisering og hygienisering, biogass og utnyttelse av ressurser.
– Kurs i UV-desinfeksjon – her kom det frem mye interessant på et fagtreff i regi av Norsk Vann, som bør inngå. Samarbeid med leverandører aktuelt.

Planen er å legge kursamlinger på anlegg der vi gjennomgår utvalgte temaer, får erfaringsoverføringer, grunnlag for kursforbedringer mv,

Duoen har flere ideer om kurs, men skal konsentrere seg om de 3 første fagområdene i inneværende år. En viktig del av vårt opplegg er å bygge nettverk med ressurspersoner på VA-anlegg, leverandører, konsulenter mv.

Man utvikler nå opplæringsvideoer for kommuner/anleggseiere i nært samarbeid med brukerne. En demo er under arbeid overfor en kommune i Mjøsområdet, der ideen er å lage et internkurs med videoer som presenterer kommunens prosessanlegg for bruk overfor besøkende og videoer som går mer i detalj om prosesser på anlegg, som tenkes brukt til intern opplæring av driftsoperatørene. Bruksområder her er flere, eksempelvis knyttet til vaktordninger der operatører må kunne prosessene ved anleggene og «hva gjør vi hvis..»

Man har allerede laget flere videoer for et mindre avløpsrenseanlegg i en kommune, der operatøren hadde begrenset med kunnskaper om anleggets oppbygging og hvordan anlegget skulle driftes. Erfaringene herfra er gode.