Vannverk i container

Tørken har satt søkelys på sikkerhet i vannforsyning

For mange kommuner var forårets tørkesommer en vekker. Større reservoarer og oppjustering av beredskapsplaner er derfor satt på dagsordenen. Mer kapasitet ved vannverk og felles nett brer om seg. Kommunene vurderer også vannverk i container.

0

Erfaringene fra fjorårets rekordtørke har satt spor i kommunal bevissthet om sikkerhet i vannforsyning. Mange kommuner sjekker sine beredskapsplaner og investerer i systemer som skal sikre forsyningen i ekstreme situasjoner. Samtidig trykker Mattilsynet på for at kommunene skal ha gode løsninger dersom det skulle oppstå svikt i vannforsyningen eller vannkilder skulle gå tom.

– Uten vann vil alt bryte sammen, derfor har alternative vannforsyninger høy prioritet å få på plass for tiden, forteller Klaus Fottland, senior inspektør ved Mattilsynets avdeling Østfold og Follo i en kommentar.

Høydebasseng

Bassenger

Ved firma Brimer merker man tydelig pågangen fra kommuner som vil sikre vannforsyningen med stadig større vannvolumer i form av reservoarer og høydebassenger.

– Vi ser at det etterspørres flere høydebassenger, og i  langt større volumer enn tidligere, gjerne i forbindelse med opprusting av vannforsyningen eller bygging av nye vannverk. Man ønsker mer reserve kapasitet og et større tidsvindu til å kunne foreta seg praktiske grep for å utbedre feil. Man vil holde både forsyningen og vanntrykket oppe, forteller Gunnar Ristesund ved Brimer, en leverandør som opplever økende interesse for dette.

Risrtesund erfarer også at kommunene stiller ofte høyere krav enn tidligere til hygiene og til kvaliteten ved bassengene. Man ønsker mindre vedlikehold og høyere lekkasjesikkerhet både innenfra og utenfra.
– Det virker som om det er en sterkere bevissthet ute og gå når det gjelder vannforsyning som grunnleggende for samfunnsdriften, sier Ristesund.

Vannverk i container. Foto Runar Myrvoll

Container i beredskap

Siden Matttilsynet pålegger kommunene å ha beredskapsløsninger er det flere kommuner som nå vurderer transportabel container med et komplett vannverk til nødbruk. Både Tafjord, Vartdal og Bremanger kommuner har slike løsninger i permanent drift.
– Vi har kontakt med flere kommuner som vurderer å skaffe seg vannverk i container i beredskap. Den vanligste løsningen er trykksil og UV-anlegg,
samt nødklor, noe som stiller visse krav til vannkilden, annet utstyr som membranfiltrering kan også installeres sier Mathias Sandnes ved firma Servitech, som har levert flere vannverk i container.  Vanlig kapasitet ved containerløsninger (20 fot) er mellom 15 og 200 kubikkmeter pr time, anleggene kan også forberedes for kapasitetsøkning om det skulle bli behov for det i fremtiden. Firmaet tilbyr også vedlikehold og service på container som skal stå i beredskap.
– Det kan være en god løsning for flere kommuner å ha en container på deling i beredskap. Dersom man har tilrettelagt ved vannkilden vil det ta det under en arbeidsdag å få en slik løsning i drift, man trenger bare en dykkpumpe og en slangetrommel samt en løsning for å koble seg til nettet. Containere inneholder eget strømaggregat med UPS og PL
S-styring, vi kan også tilby anlegg for driftsovervåking av anlegget, forteller Sandnes. Servitech tilbyr også leasing av løsningen.

Nettverk

Som VANytt tidligere har meldt er kommuner i urbane strøk i ferd med å koble seg sammen til enorme nettverk på vannforsyning. Det manes også til sammenslåing til større enheter innen VA-virksomheter og jakten på lekkasjer fortsetter med utforminsket styrke.

Kommuner i indre Østfold har koblet vannettene sammen gjennom en spektakulær boring under Glomma.

Det er etablert også gode samarbeidsformer for reservevann både i Indre og Ytre Østfold samt Nedre Romerike. I mindre kommuner langs kysten og i øysamfunn der man ikke har mulighet til å koble seg til nabokommunens nett kan i mange tilfeller vannforsyningen komme under sterkt press.  Det er en åpning i Vannforskriften (§ 9, andre ledd) for å dekke reserve vannforsyning med nødvann, dersom praktisk gjennomførbart. Det vil si dersom vannet skulle falle ut i et begrenset område, f.eks ved ledningsbrudd. Nødvann er vann levert utenom det ordinære ledningsnettet, f,eks vannvogn. I tillegg til å ha ulike vannkilder kan man ha løsninger med f.eks doble linjer for filter, UV anlegg, dobbelsidig forsyning (ringledninger). 

– I mange tilfeller vil det også være en stor fordel å ha alternative råvannkilder hvis noe skulle sette den ordinære kilden ut av spill, forklarer Fottland ved Mattilsynets avdeling Østfold og Follo.