Veas setter hydraulisk røreverk på pidestall

Bioresttanken inneholder utråtnet slam og tømmes og inspiseres innvendig hvert 4-5 år. De tre omrørerne monteres på hver sin pidestall i bunnen av tanken, som er 12 meter i diameter og 15 meter høy.  Hver omrører settes opp med hvert sitt hydraulikkanlegg, på grunn av driftssikkerhetskrav og ønsker fra Veas.

0

Vestfjorden Avløpsselskap (Veas) har nylig installert hydraulisk drevne omrørere (agitatorer) til anleggets store slamtank.

Leveransen består av tre stk. PG- Submix 80 omrørere monteres på hver sin pidestall i bunnen av tanken, som er 12 meter i diameter og 15 meter høy.  Hver Submix leveres med hvert sitt hydraulikkanlegg på grunn av driftssikkerhetskrav og ønsker fra Veas.

– Denne bioresttanken inneholder utråtnet slam og skal i utgangspunktet kun tømmes og inspiseres innvendig hvert 4-5 år. Derfor var det viktig å identifisere det mest driftssikre produktet.  I tillegg kan PG Flow Solutions gi svært gode garantier for driftssikkerheten på selskapets agitatorer, og dermed ble de et naturlig valg for oss, sier Kjetil Wang-Hansen, produksjonssjef og Per Torp, vedlikeholdssjef i Veas.

Røreverket er hydraulisk drevet.

Hver av de tre Submixene som er installert i tanken leverer en primærpumpestrøm på 12439 kubikkmeter væske i timen, så selv om en eller to av enhetene faller bort vil vi fremdeles ha tilstrekkelig sirkulasjon i tanken slik at driftssikkerheten opprettholdes.

Omrøreren, som heter PG-Submix 80, er en saktegående, padleåreformet propell med høyt dreiemoment og som plasseres i tanker for å forhindre at slam og tilsetnings stoffer hoper seg opp i bunnen av tanken, som potensielt vil kunne medføre utfordringer med avleiring i tanken som kan medføre at store avsetningsbiter løsner og skaper problemer for utløp og pumper.

Fordelen med PG-Submix 80 er at den ikke etterlater noen «blindsoner» i tanken, ettersom omrøreren langsomt skyver slam og avløpsvann ned mot bunnen av tanken, hvor høyest omrørshastighet er nødvendig, og deretter oppover langs tankveggen. Dette sørger for at væsken holdes i kontinuerlig bevegelse og sedimenter og avfallsstoffer ikke hoper seg opp i bunnen av tanken.

PG Flow Solutions har levert den samme typen omrørere til offshorefartøy og plattformforsyingsfartøy i mer enn 20 år, blant annet for behandling av borekaks.

– Vi har utviklet og levert slike omrørere og systemer til cirka 1 500 offshorefartøyer de seneste 20 årene, men dette er første gang vi leverer til landbaserte industriformål. Men prinsippet om å holde væske i bevegelse er akkurat det samme offshore og onshore. Vi har et produkt som har demonstrert driftssikkerhet over hundretusenvis av timer, og derfor ble vi valgt som leverandør til Veas, sier Tom-Erik Svendsen, salgssjef i industriavdelingen til PG Flow Solutions.

Veas – er et av Norges største renseanlegg, og er en avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren. Veas er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Avløpsvann fra mer enn 600 000 innbyggere i Oslo, Bærum og Asker blir transportert via tunnel fra påslippspunkt i kommunene og ut til renseanlegget på Bjerkås i Asker. Veas renser også avløpsvann fra Røyken og Nesodden kommuner.

PG Flow Solutions tilbyr proprietære løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold. Konsernets datterselskap Calder Ltd opererer utfra et tilsvarende anlegg i Worcester utenfor Birmingham i Storbritannia, mens datterselskapet Cflow Fish Handling AS operer utfra Ålesund i Norge.