Det brygger til et glohett rettslig oppgjør i Tromsø. Foto: Osopolar - Eget verk, CC BY-SA 3.0

Vil trekke kommunen for retten

Kommunen stilte standard krav men lempet på kravene i anbudet under forhandlinger med en av tilbyderne. Dette uten å drøfte dette med andre tilbydere. Etter å ha fått medhold hos Kofa på klage på forholdet fikk den forsmådde entreprenøren medhold i saken. Nå vil entreprenør gå videre med saken.

0

Etter at ny hovedvannledning ble lagt på Nord-Tromsøya for to år siden oppsto det vannlekkasjer. Parsellen er totalt ca. 1200 m, og det var den nedre delen m (ca 620 m) som ikke tilfredsstilte krav til tetthet. Lekkasjene gjaldt begge ledninger (ligger 2 stk. parallelle DN600 mm duktile støpejern ledninger med trykk-klasse c40).

Kommunen mente at entreprenøren Einar Sørensen Maskinentreprenør AS ikke hadde fulgt anvisningene og tegningene i prosjektet og at det var Einar Sørensen Maskinentreprenør AS som var skyld i at det oppsto lekkasjer.

Entreprenør mente på sin side at det måtte ha vært gjort feil beregninger og feil prosjektering fra konsulent, og at dette førte til at det ble uønsket press på ledningen i etterkant, ved at massene som ble lagt over ble en negativ faktor som stresset ledningene fysisk.

Kommunen tok saken til retten men tapte, og Einar Sørensen Maskinentreprenør AS fikk medhold. Retten med sakkyndige konkluderte med at Cowi hadde prosjektert feil og at dette førte til lekkasjene.

Saken om lekkasjene slutter ikke der. Einar Sørensen Maskinentreprenør AS la for et år siden inn anbud på å tette lekkasjene. Her valgte Tromsø kommune en Østerriksk leverandør, dette til tross for at denne leverandører ikke innfridde anbudskravene. Einar Sørensen Maskinentreprenør AS brakte denne saken inn for Kofa og fikk nylig medhold. (se egen sak)

– Det er litt ugreit at det tar ett og et halvt år for Kofa å behandle saken, men vi mener det er en klar sak som er prinsipielt viktig. Vi kommer til å ta dette til rettsapparatet. Det er ikke ålreit at en kommune kan holde på slik, sier daglig leder Jon Egil Sørensen til VANytt.