Skal gjøre måler og ventil til en ny autonom enhet

Måleinstrumentmaker Krohne og ventileverandør Samson er gått sammen om å skape en ny generasjon selvstendige «aktuatorer» for VA- og prosessmarkedet. Gjennom det nye selskapet Focus-On skal man satse på utvikling av smarte løsninger med ventil- og måleteknologi i en enhet.

0

Krohne og Samson har som ambisjonå skape en ny generasjon selvstendige «knutepunkt-aktuatorer» for VA- og prosessmarkedet. De to teknologibedriftene har like store andeler i det nye selskapet Focus On, som har som ambisjon å skape en ny generasjon utstyr, såkalt intelligente prosessmoduler. Man snakker om det første selvstendige produkt innen prosess som vil få integrerte diagnostiske funksjoner og kunstig intelligens.

Langsiktig

Basis for samarbeidet er er at de de to selskapene i mer enn 25 år har vært sammen om en rekke prosjekter og arrangementer over hele verden, da først og fremst innen markedsføring. Å bringe dette over i et strategisk partnerskap innen prosessinstrumentering ble initiert av administrerende direktører Dr Andreas Widl ved Samson, og Stephan Neuburger i Krohne.
– I en tid med digitalisering kan ledende innovasjoner kun oppnås gjennom nytt samarbeid, og her handler det om to partnere med full tillit som stiller likt, sier sier Widl i en pressemelding.
– Vi har ført våre ideer sammen og ser det nye dukke opp. Dette er i form av en innovativ tilnærming til desentralisert kontroll og forutsigbart vedlikehold, der den en intelligente prosessknuten er blitt det første produktet, legger Neuburger til.

Flere funksjoner

Den intelligente prosessknuten vil kombinere tre funksjoner: måler, aktuator og kontrollenhet. Modulen vil både kunne måle mengdestrømmen i en rørledning og sjøl kunne regulere ventilen for å oppnå de spesifiserte settpunktene. Hittil har dette foregått ved at en måler sender et signal til en sentral styreenhet, som så sender signal tilbake til en ventil som regulere strømmen osv. Nå skjer dette i selvstendige smarte enheter.  Den teknologiske motivasjonen for utviklingen av modulen er forklart av Dr Thomas Steckenreiter, teknisk leder hos Samson: – Med Focus-On tar vi et avgjørende skritt mot den autonome fabrikken som kan produsere ved hjelp av selvstendige trinn som selv også driver med egen optimalisering. Hans samarbeidspartner i Krohne, Attila Bilgic legger til, – Å utvikle den adaptive kontrollfunksjonen er første skritt. Viktigere blir integreringen av diagnostiske funksjoner og kunstig intelligens.

Smart

Den nye autonome aktuator vil alltid kjenne sin nåværende status og kan forutsi fremtidige forhold, og den er i stand til å lære og kan tilpasse seg applikasjoner.
– Vi er sikre på at dette produktet vil redusere kompleksiteten i et anlegg betydelig. Av andre viktige fordeler ser vi bedre og mer effektiv kontroll av ressurse og muligheten til å optimalisere en prosess gjennom omfattende diagnostikk. Anleggstilgjengeligheten kan økes betydelig,  oppsummerer Neuburger.
På grunn av de integrerte målesensorene for strømning, temperatur og trykk, kan enheten for eksempel gjenkjenne og forutsi kavitasjon. Økt belastning og slitasje på ventilen og rørene kan unngås eller reduseres betydelig. Dermed kan et anlegg drives uavbrutt og uten stillstand i lengre perioder. Salget av den intelligente prosessnoden forventes å begynne i første kvartal i 2020.

Krohne og Samson introduserte joint venture Focus-On på en pressekonferanse 19. september i Frankfurt am Main. Focus-On er et nystiftet selskap dedikert til utvikling, produksjon og markedsføring av autonome aktuatorer for prosessindustrien. I takt med kunngjøringen om partnerskapet avdekket selskapet også en innovasjon som forener ventil- og måleteknologi med unik diagnostikk- og kontrollfunksjoner i en enhet. Denne kombinasjonen av instrumentering og kontroll markerer verdens første intelligente prosessknute som er spesielt utviklet for prosessindustrien.