Illustrasjonsbilde

VA/Miljø-blad blir til Norsk Vannstandard

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Norsk Vann og Stiftelsen VA/Miljø-blad har i lengre tid samarbeidet om å få Stiftelsen VA/Miljø-blad opphevet. Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå godkjent at stiftelsen opphører.

0

Stiftelsen VA/Miljø-blad har sendt inn søknad til Stiftelsestilsynet om opphør av sin virksomhet, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå truffet vedtak om at stiftelsen opphører. Det påpekes som positivt at de to stifterne og selve stiftelsen er enige om at opphør er den beste løsningen. Det er også vektlagt at Norsk Vann er en ideell organisasjon og at stiftelsens verdier vil bli øremerket det videre arbeidet med Norsk Vannstandard. Dette sikrer at stiftelsens formål videreføres i tråd med stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen VA/Miljø-blad ble opprettet av NORVAR (Norsk Vann) og NKF i 1996. Stiftelsen har hatt driftsavtale med Norsk Rørsenter, som har vært sekretariat for ordningen VA/Miljø-blad. Norsk Vanns VA-norm ble etablert av Norsk Vann i 2003. Driften av normen har vært satt bort til Stiftelsen VA/Miljø-blad, som har hatt driftsavtale med Norsk Rørsenter i samme periode, på lik linje som for VA/Miljø-bladene.

– Det har vært uheldig for utviklingen av de to produktene at de har vært forvaltet separat, med ulike eierskap, driftsavtaler og abonnementsordninger, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i NKF.

Det ble derfor i 2015 satt i gang en prosess for å komme fram til hva som vil være en fremtidsrettet organisering og drift av VA-normen og VA/Miljø-bladene. Resultatet av denne prosessen ble at Norsk Vann tok tilbake driften av VA-normen i egen regi.

– Vi er nå i gang med å kvalitetssikre og videreutvikle produktet, som blant annet medfører at det skal utarbeides beste praksis og annet veiledningsmateriell som passer til kravene i VA-normen. Beste praksis og veiledningsmateriellet vil erstatte dagens VA/Miljø-blader. Det nye produktet har fått navnet Norsk Vannstandard, uttaler Thomas Breen, direktør i Norsk Vann. 

Rådet for Norsk Vannstandard, med rådsmedlemmer oppnevnt av NKF og Norsk Vann, bistår Norsk Vann i arbeidet. Målet er å komme fram til felles krav for utførelse og drift av vann- og avløpsanlegg, fra kommunen som myndighet og kommunen som ledningseier. I tillegg til å stille krav, skal det gis veiledning til hvordan kravene kan innfris.

NKF og Norsk Vann ønsker å takke alle som siden midten av 1990-tallet har gjort en innsats for utviklingen av VA/Miljø-blad og VA-norm. Dette arbeidet vil nå bli videreført i utviklingen av Norsk Vannstandard.

Illustrasjonsbilde