AMSTERDAM - AUGUST 28, 2015: Unknown travelers at the main entrance of amsterdam schiphol airport

Vanlige rutiner er nok for å beskytte seg mot smitte

Forholdsreglene som normalt gjelder beskyttelse av avløpsrensepersonell mot andre patogener beskytter også mot coronavira. Allerede tirsdag 24. mars kunngjorde den nederlandske helse- og miljømyndigheten RIVM, at det ble påvist koronavirus i avløpsvannet i avløpsanlegget i Tilburg, ved Amsterdam Schiphol flyplass og på renseanlegget i Kaatsheuvel.

0

Coronavirus er påvist i avløpsvann i Nederland. RIVM, Nasjonalt institutt for folkehelse og miljø, uttaler at det ikke er noen fare for VA-ansatte som følger de vanlige hygieneforskriftene, men at det kan være en metode å bruke for å kunne kartlegge og anslå mengden av smittespredningen i befolkningen. Vanlige rutiner er tilstrekkelig for at ansatte ved VA-installasjoner skal beskytte seg mot koronavirus i avløpsvann.

Det er kjent at en andel av pasienter med Covid-19 også har forekomst av coronavirus i tarmen. RIVMs forskere har tidligere oppdaget for eksempel meslingevirus og norovirusutbrudd ved prøvetaking i avløpsvann. Kloakkanlegget i Kaatsheuvel tar seg av kloakken fra Loon op Zand, byen der den første rapporterte Covid-19-pasienten i Nederland bor.

Fra 17. februar er det samlet inn avløpsprøver på Schipol lufthavn. Fra 2. mars begynte coronavirus å vises i prøvene, fire dager etter den første diagnosen pasienten i landet. Fra 3. mars er det vist i prøver fra renseanlegget i Tilburg og i en test 18. mars ved renseanlegget i Kaatsheuvel.

RIVM er tydelig på at forholdsreglene som normalt gjelder beskyttelse av avløpsrensepersonell mot andre patogener også beskytter mot coronavira. Det handler om å være nøye med å følge normale beskyttelsestiltak mot forurensning som alltid skal tas når du arbeider med kloakk og være forsiktig med håndhygiene.