Velger å ikke gjennomføre prisøkning fra første mai

På tross av ekstraordinære prisvarsler fra sine leverandører velger Heidenreich å ikke øke prisene ut til kundene pr 01.05.2020. Fortløpende har man iverksatt tiltak for å tilpasse virksomheten til endringene i hverdagen. Dermed går driften som normalt og man opprettholder også servicegraden.

0

Heidenreich har allerede mottatt en rekke ekstraordinære prisvarsler fra leverandører. Disse varslene fra leverandørene begrunnes med at det foreligger en force majeure situasjon, som igjen innebærer at de påberoper seg retten til prisøkning.

– Det stemmer at vi i disse dager mottar varsler fra mange av våre leverandører om prisøkninger, med begrunnelse i valutasvingninger og force majeure. Men vi i Heidenreich har valgt å ikke øke våre priser pr. 01.05.2020 med bakgrunn i disse prisvarslene, sier adm. dir. Bjørn Moen i en pressemelding.

Det er spesielle tider og Regjeringen har innført strenge tiltak, som igjen påvirker driften både i dag og i fremtiden. I Heidenreich har man fortløpende iverksatt mange grep for å tilpasse seg endringene vi opplever i hverdagen. Man har fortsatt normal drift og gjør sitt ytterste for å innfri forpliktelser i inngåtte avtaler samt opprettholde servicegraden ovenfor deg som kunde.

– Varslene fra våre leverandører begrunnes med at det foreligger en force majeure situasjon, som igjen innebærer at de påberoper seg retten til prisøkning. Vi i Heidenreich forholder oss til inngåtte avtaler med leverandører og kunder. I Heidenreich mener vi at vi nå sammen må ta et viktig samfunnsansvar. Vår definisjon av samfunnsansvaret er å holde produksjonen i bransjen i gang gjennom hele verdikjeden, også for våre kunder, ifølge pressemeldingen.

Bjørn Moen adm. dir. hos Heidenreich

Heidenreichs syn er at det å opprettholde prisene vil bidra til dette, og man vil jobbe målrettet sammen med sine leverandører for å finne løsninger, for å unngå prisøkninger utover hva som er inngått i samarbeidsavtalene. 

– Vi ser at råvaremarkedet faller betydelig i pris, som vi mener bør kompensere mot valutatillegget.  En generell prisøkning nå vil ikke bidra til å få i gang igjen markedet og heller ikke initiere vekst. Dette gjelder både for kundenes del og leverandørenes del, men ikke minst også for å trygge alle våre arbeidsplasser, sier adm. dir. Bjørn Moen.