Tromsøværingene var sugne på seminarene som ble gjennomført parallellt med utstillingen under VATour i fjor.

Digitalisering skyter fart – VATour kommer tilbake

På tross av en krevende valutasituasjon har VA-bransjen så langt klart seg bra under Koronatiden. Norge og store deler av Verden forøvrig har blitt digitalisert i et forrykende tempo. VA-Tour kommer sannsynligvis tilbake neste år.

0

Hos VA og VVS produsentene (VVP) har viktigste fokus i «Koranatiden» vært rettet mot en krevende valutasituasjon der svært mange av medlemmene ikke har hatt mulighet til å regulere priser som en direkte konsekvens av den sterkt svekkede kronen. Som kjent baserer VA-bransjen seg i stor grad på importerte varer og man er bokstavelig talt prisgitt en stabil valutasituasjon.

VATour

En direkte konsekvens av Koronatiden har også vært at VATouren måtte avlyses.

– Som kjent tok vi signalene før myndighetene kom med reguleringer og valgte derfor selv å avbryte VA-Touren da vi kom til Oslo for ikke å utsette de besøkende så vel som utstillerne for å bli smittet eller å bidra til å spre smitten. Det var selvfølgelig en stor skuffelse og et økonomisk tap for medlemmene/utstillerne, vår medarrangør Bra Mässor og for VVP som organisasjon men vi kommer selvfølgelig sterkt tilbake, forteller leder for VVP, Bjarne Haugland til VANytt.

I perioden har det vært jobbet aktivt med rekruttering, noe som har gitt gode resultater og hvor trolig flere trolig kommer til i løpet av høsten. Det skyldes ikke minst VA-Touren som har vært en ubetinget suksess inntil Koronaen dessverre satte en brutal stopp for den da vi kom til Oslo.

Digitalisering

Det jobbes derfor nå med å kartlegge muligheten for å ta opp igjen VA-Touren der den stanset men trolig ikke før til neste år.

– Vi er i god dialog med hotellene hvor arrangementene skulle funnet sted om mulige nye tidspunkt, men utfallet av det må vi komme tilbake til på ettersommeren eller tidlig høst, sier Haugland.

For øvrig har Koronaen også ført med seg en klar tendens mot digitalisering.

Norge og store deler av verden for øvrig har blitt digitalisert i en fart som trolig ellers ikke hadde vært mulig. Langt flere har fått mulighet til å delta i møter og gi innspill. Det har blant annet betydd økt fokus på digitaliseringen av informasjonsflyten knyttet til BIM hvor produsentenes rolle er avgjørende og utfordringene mange for å få til en kostnadseffektiv løsning som samler bransjen.

– Her er det blant annet viktig at bygg og infrastruktur som i vår verden er VVS og VA henger sammen bokstavelig talt, sier Haugland.

BIM-forum

I VVP er dette arbeidet et særskilt område som ivaretas av VVPs BIM-forum.

– Vi ser at ønsker og krav fra myndigheter og byggherrer på dette feltet i økende grad får konsekvenser får hvilke produkter og løsninger som velges og at det derfor er svært viktig for en organisasjon som VVP å være i førersetet, sier Haugland.

Juni ble for øvrig en bra måned for VVP medlemmene med en økning på 5% (ikke prisjustert).

– Vi ser ikke her den samme tendens som for VVS som hadde en økning i juni på hele 25% men som vi er redd i stor grad skyldes «hamstring» på grunn av forventet og for svært mange sterkt nødvendig prisøkning med virkning fra 1. juli, sier Bjarne Haugland, leder for VVP.