Den nye produksjonshallen er i ferd med å ta form

Skal produsere king size rør i GRP

Kingspan investerer i kapasitet, størrelse og kvalitet samt reduserer energibruk og avfall. To nye maskiner skal produsere fra Ø600mm opp til Ø3000mm GRP-rør til tanker.

0

Tidligere Vestfold Plastindustri (VPI), nå Kingspan Water & Energy Norge, investerer i ny produksjonshall og maskiner, som vil gi både kapasitetsøkning og en mer energieffektiv produksjon. 

– Investeringene er et svar på markedets etterspørsel etter våre produkter som fordrøyningsbasseng, drikkevann, brannvannstank med mer. Rørmaskinene vil øke kvaliteten på produktene, samtidig som leveringstiden går ned. Vi gleder oss til å ta dem i bruk, sier Jens Morten Johannesen, Administrerende direktør i Kingspan Water & Energy Norge til VANytt.

Det nye produksjonsanlegget øker kapasiteten til å lage flere miljøvennlige tankløsninger opp til Ø3000 mm til det nordiske markedet. Særlig kommuner, bransjen vann- og miljøteknikk, industri og akvakultur er en stor kundegruppe, men brukergruppene er mange. 

Vann og energi

I april ankommer to nye rørmaskiner, Double Mandrel Winding Machine fra Magnum Venus Products USA. Disse vil gi Kingspan en stor kapasitetsøkning, samtidig som kvaliteten går opp og energibruk og avfall går ned. Maskinene produserer fra Ø600 mm opp til Ø3000 mm i diameter GRP-rør for tank. Dette vil være de eneste maskinene i Norge som leverer rør opp til denne størrelsen. Flere kunder etterspør store GRP-rør ettersom de er lette og enklere å håndtere og installere, i tillegg til at de er korrosjonsfrie.

Jens Morten Johannesen

Den nye produksjonshallen, som er 24 x 45 meter stor, er også et energieffektivt bygg. Et system for å fange opp regnvann er utviklet på stedet. Regnvannet skal brukes i hallen for rengjøring og som et reservoar i tilfelle brann. I løpet av 2021 vil det bli installert solcellepaneler for å generere egen strøm. I tillegg er det benyttet isolerte veggpanelsystemer fra Kingspan og LED-lys for å redusere energiforbruket.  

Øker noe i Coronatid

Under den krevende perioden som har rammet samfunnet kan Johannesen likevel konstatere at etterspørselen har vært stabil, og faktisk også litt økende det siste året.

– Det er nok to årsaker til det. Den ene er at nordmenn har investert mer i oppgradering på hus og fritidshjem. Det andre er at det ble satt i gang en del prosjekter og noen har blitt fremskyndet, noe som har gitt et jevnt tilsig. Ellers leverer vi også til prosessindustrien og fiskeoppdrett som har ligget ganske stabilt det siste året, forteller Johannesen.

Investeringstempoet innen kommunal sektor har ifølge Johannesen vært stabilt gjennom hele fjoråret, men på tyngre VA-prosjekter virker det litt mer moderat nå i første kvartal.

– Det kan være at usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen gjør at man holder litt igjen på de større prosjektene, som større boligutbygginger. Jeg opplever også at det er et lite vakuum på de store veiprosjektene. Samtidig opplever vi en økning på noen segmenter i VA hvor det er offentlige regulativer, som innen brannvann og spredt avløp, forteller Johannesen til VAnytt.

Større bærekraft

Kingspan Water & Energy AS utvikler bærekraftige løsninger for anskaffelse, lagring og beskyttelse av vann og energi.

– Vi er eksperter og innovatører innen følgende felt; håndtering av avløpsvann, lagring av vann og kjemikaler, industri- og prosesstanker og miljøvennlige energilagringsløsninger med våre markedsledende produktmerker VPI, Klargester og Bokn Plast AS. Vi tilbyr også rimelige servicepakker for alle produktene vi leverer med pumpe- eller rengjøringssystemer, sier sier Jens Morten Johannesen, Administrerende direktør i Kingspan Water & Energy Norge.

Kingspan Water & Energy er en divisjon av Kingspan Group. Kingspan Group er verdensledende på isolasjons- og skalløsninger for energieffektive lavutslippsbygninger. Målet vårt er å fremskynde en fremtid med netto null utslipp der menneskers og planetens velvære står i sentrum. Kingspan Group ble grunnlagt i Irland på slutten av 1960-tallet og er nå en global virksomhet representert i over 60 land.