Foto: Anita Tveiten

Pris til blomstrende gate med god overvannsløsning

Den tidligere grå og triste Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, har nå blitt et frodig og fargerikt innslag i byen. Men den virkelige innovasjonen er godt gjemt under bakken.

0

Bjørnstjerne Bjørsonsgate i Drammen får i dag DOGA-merket for design og arkitektur. Den var en trist og trafikkert gate, utrivelig for myke trafikanter. Da gaten skulle fornyes ville Statens vegvesen og Norconsult lage en gate drammenserne kan være stolte av, og samtidig løse den stadig voksende utfordringen knyttet til overvann.

Blomstrende resultat

Prosjektgruppen bak gaten besto av en rekke fagpersoner i Statens vegvesen og konsulenter fra Norconsult. Fra begynnelsen var målet å skape et eksempelprosjekt som viser hvordan overvann kan tas unna effektivt, og samtidig utnyttes som en ressurs.

Å utnytte vannet i regnbed fremfor å føre det ned i rør, er et effektivt tiltak for å unngå flom og oversvømmelser. Dette er et problem som bare blir mer og mer aktuelt som følge av klimaendringer. Slike regnbed kan ta unna langt mer vann enn et lukket rørsystem.

I samarbeid med Ulefos Jernværk er det utviklet et nytt og innovativt sluk som effektivt leder overvannet ut i bedene Foto: Norconsult

Velfungerende

Statens Vegvesen og Norconsult har gått vitenskapelig til verks for å skape et så velfungerende regnbed som overhodet mulig. Slik gir det tidligere så brysomme overvannet liv til cirka 10 000 stauder, til stor glede for byens innbyggere. De har jobbet seg frem til en jordblanding som drenerer og absorberer vannet optimalt, og prosjektet tester ut både kjente og ukjente staudearter. Plantingen følges opp av en doktorgrad for å finne ut hvilke stauder som egner seg i et trafikkert og tøft miljø, og samtidig gir en positiv opplevelse for de forbipasserende.

Bjørnstjerne Bjørnson gate i Drammen har krevd et bredt tverrfaglig samarbeid. Fokuset på landskapsarkitektur har bidratt til at regnbedene er blitt både vakre og funksjonelle. I samarbeid med Ulefos Jernværk har de også utviklet et nytt og innovativt sluk som effektivt leder overvannet ut i bedene.

Regntesten

Regnbed er billigere både å bygge og drifte enn tradisjonelle vann- og avløpsanlegg. I Bjørnstjerne Bjørnson gates tilfelle var det snakk om besparelser på̊ mellom 10 og 20 millioner kroner bare i anleggsfasen.

I slutten av november 2018 høljet det ned over Drammen. Hele 70 millimeter regn falt over byen i løpet kort tid og fylte byens avløpssystem til randen. Dette var på mange måter ilddåpen til nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate som var blitt åpnet av Drammens ordfører en uke tidligere. Og gaten besto testen med glans.

Juryens uttalelse

Bjørnstjerne Bjørnson gate i Drammen er ikke bare et vakkert prosjekt, det er et prosjekt som løser en stadig voksende utfordring på en elegant og smart måte. Vi vil gi honnør til Statens Vegvesen som en fremtidsrettet byggherre, og også til en prosjektgruppe som har skapt en gate folk i Drammen er stolte av.

Ved å tenke helhetlig rundt designet av gaten, viser prosjektet at man, ved å håndtere overvann lokalt, slipper man å investere i kostbar infrastruktur under bakken, samtidig som man forskjønner omgivelsene. Statens Vegvesen og Norconsult viser vilje til nytenkning og har benyttet anledningen til å drive frem nye løsninger som kan videreføres til fremtidige tilsvarende prosjekter.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et prosjekt som gjør alle til vinnere. Den tidligere grå gaten er transformert: man har fått på plass en robust og bærekraftig løsning for overvannshåndtering, og Drammen har fått et attraktivt og vakkert byrom hvor gående og syklende trives.