Copyright: vvvita

Positive forventninger til vannmålere i Sarpsborg

Sarpsborg kommune installerer vannmålere. Man forventer at vannmålerne vil bevisstgjøre innbyggerne på eget forbruk, på sikt redusere vannforbruket og gi en mer rettferdig fordeling av kostnadene

0

I løpet av året skal Sarpsborg kommune bli ferdig med å montere inn vannmålere i alle husstander. Så langt har man montert ca 16 000 av de totalt 22 000 målene som skal på plass.

Kommunen vil etterhvert dermed kunne se nøyaktig hvor vannet som produseres tar veien og hvor mye som kommer fram. Alle bedriftskunder med betydelig forbruk har siden langt tid tilbake hatt vannmåler. Der det er borettslag og ikke er mulig å installere målere på den enkelte boenhet vil man se på felles forbruk, og overlate til borettslag å fordele utgiftene.

– Vi er tilfreds med å få dette på plass. Selv om vi har sonemålere på mange linjer er vi selvfølgelig interessert i å se hele bildet, helt inn på de ulike grenene, og hvor mye vann som til syvende og sist når fram, sier leder for VA i Sarpsborg kommune, Stein Solheim-Olsen til VA-nytt.

Opprinnelig ønsket kommunen en løsning med online målinger på hele nettet gjennom en avtale med Hafslund Energi, via en teknikk der man kunne kommunisere direkte via el-målerne, som i dag har automatisk avlesning, men Hafslund trakk seg fra prosjektet, og kommunen måtte jobbe videre med andre alternativer.

– Direkte målinger hadde naturligvis vært fint, det hadde gitt oss et momentant bilde av forbruket, og vi ville til enhver tid kunne se hvor vannet tok veien, dermed kunne vi også i sanntid se om det var ubalanse på grunn av lekkasjer. Dessverre ble dette ikke noe av, sier Solheim-Olsen.

I stedet kommer man til å bruke den løsningen som mange andre kommuner i dag benytter seg av, som er å høste inn data trådløst via radioforbindelse med et kjøretøy som dermed leser av forbruket av vannmålerne.

– Det er den beste løsningen vi har klart å få på plass. Disse vannmålerne er svært avanserte og vil kunne oppdage lekkasjer, både foran og etter der de står. Men avlesingen kunne vært enklere. I enkelte tilfeller må vi faktisk også ut i båt, men vi satser på at framtiden vil gi oss bedre løsninger på dette. Muligens kan vi når avlesningsutstyret blir mer avansert, etterhvert få til en ordning med renovasjonsbilene, eller vi kan på sikt bruke drone der det er svært krevende, hvem vet, vi er åpne for alle muligheter, sier Solheim-Olsen.

Takstene som kommunen innfører er også laget på en måte som trolig vil dempe forbruket. I stedet for å ta betalt for et minimum forbruk, betaler man en grunnpris for å være påkoblet vann og avløp, deretter betaler man for hver liter man forbruker. De husstander som kun har innlagt vann betaler kun for dette og ikke for kloakk.

Selv om erfaring viser at målere bevisstgjør forbruker og dermed på sikt reduserer forbruket er kvaliteten på rørnettet pr i dag slik at den største gevinsten fortsatt ligger i det å finne og utbedre lekkasjer. Gjennom å dedikere faste personer til lekkasjesøking har kommunen klart redusere svinnet betraktelig.

– Vi har klart å redusere svinnet med 5 millioner liter i døgnet, og denne innsatsen fortsetter. Både i forhold til å holde driftsutgifter nede og plikten til å ha beredskap overfor andre kommuner er det viktig å få ned svinnet, sier Solheim-Olsen.

Rørnettet i Sarpsborg er nemlig ikke av nyere dato. Her arbeides det også langsiktig med fornyelse. I den perioden man har hatt i vinter med barfrost har det vært oppdaget nye lekkasjer.

– Det har vært svært hektisk med å ta hånd om lekkasjer, mange av disse har også frosten provosert fram. Trøsten må være at det ved barfrost er lettere å oppdage, og nå stålsetter vi oss for perioden der telen forsvinner, da er det også erfaringsmessig mye bevegelse i bakken og nye lekkasjer som følger, forteller Solheim-Olsen, som ser på installering av vannmålere som en viktig langsiktig investering. Det er et kjent faktum at vannmålere bidrar til å dempe forbruket.

– Min familie har et hus i en annen kommune, som innførte vannmåler for noen år siden. Da vi fikk se forbruket svart på hvitt ble vi mer bevisste på vårt forbruk og tenkte gjennom hva vi brukte vannet til, og reduserte vårt forbruk. Jeg regner med at de fleste ser på det på samme måte. Målet er foruten å bevisstgjøre, naturligvis å fordele utgiftene på en rettferdig måte, der hver og en skal betale for det som brukes. Ikke minst i forhold til vanning av hager om sommeren der maks kapasitet ofte settes under press regner vi med at forbruket vil bli lavere, sier Solheim-Olsen, som ser fram til å få fulle målinger på vannet og kunne se dette i forhold til de ulike sonemålerne man har installert og til det totale forbruket.

– Vi kan i større grad enn før få detaljert oversikt og ikke minst se lekkasjer nær husstandene og oppdage dette. Det er for tidlig å se gevinstene av dette ennå, men på sikt regner vi med at dette også vil bidra til en fornuftig ressursbruk, redusert vannbruk vil også gi mindre volum på avløpsvann, som det plant annet koster å pumpe gjennom systemene, sier leder for VA i Sarpsborg kommune, Stein Solheim-Olsen til VA-nytt.