Første steg i gjenvinningsprosessen er at materialet sorteres, vaskes og grovkvernes. Her en kvern.

Oppfordrer til mer resirkulering av plast

Gjenvinningsgraden for metall har til tider vært helt oppe i 80 prosent, mens den for plast ligger på kun 20 prosent. Både PE og PP som brukes i VA-installasjoner tilhører plastgruppen polyolefiner, som takket være sin rene sammensetning kan gjenvinnes og bli til nye produkter.

0

Både PE og PP som brukes i trykkrør, grunnavløpsrør og kabelrør er av høy kvalitet, og kan resirkuleres. PE og PP tilhører plastgruppen polyolefiner, som i sin rene natur kan resirkuleres og bli til nye produkter.

– Vi har gjort betydelige investeringer og resirkulerer 100 prosent av eget kassert materiale og gjenbruker dette i nytt råmateriale. Når det gjelder PE og PP som kommer utenfra  brukes dette kun i andre produkter enn våre egne, da vi ønsker 100 prosent jomfruelig materiale i den infrastrukturen som skal leve i minimum 100 år. Dette er produkter som skal forsyne oss med drikkevann og transportere bort avløpsvannet, understreker Sverre Tragethon, daglig leder i Hallingplast.

Tragethon kan fortelle at avfallsaktørene etterhvert har begynt å ta tak i dette med gjenvinning, og lager ordninger for å hente og ta imot dette avfallet. Hallingplast får ofte spørsmål om hvordan man skal behandle rør som blir til overs på anlegg, eller som skades under anleggsperioden og derfor må kasseres.

-Det finnes flere aktører både i Norge og Sverige som jobber med vasking, resirkulering og pelletering av materiale laget av returnert PE og PP, som igjen selges til produsenter av ulike produkter. Det vil jeg betegne som miljøvennlighet i praksis, sier Tragethon.

En finkvern maler plasten ned i enda mindre biter før den går til gjenoppbygging, før det igjen blir pellets (bilde under)

For forbruksplast vil det være svært mye ulik plast som er blandet sammen, og det kan være vanskelig å skille det ut for å skape rene og gode produkter av det resirkulerte materialet. Når det gjelde rør og rørdeler er det tvert imot ganske enkelt å skille ut PE og PP fra andre plastmaterialer, og resirkulere dette separat. 

– Første steg i prosessen er at materialet sorteres, vaskes og grovkvernes. En grovkvern «tygger ned» rørene i små biter, og transporterer det så videre til en finkvern som maler plasten ned i enda mindre biter. Deretter kjøres disse små bitene gjennom en ekstruder, som smelter plasten, siler den fra eventuelle urenheter, og deretter lager nye pellets av materialet. Resultatet blir et materiale som er resirkulert, rent, miljøvennlig – og ikke minst har en stor samfunnsverdi da det er materiale som ellers ville gått til energigjenvinning. 

Gjenbrukt PE- og PP-materiale av høy kvalitet kan gjenbrukes i svært mange produkter, og kvaliteten forringes i liten grad dersom man har en god kontroll på prosessen.  

– Gjenvinningsgraden for metall har vært helt oppe i 80 prosent, mens den for plast ligger på kun 20 prosent. Da sier det seg selv at alle aktører en jobb å gjøre, selv om PE og PP for bruk i rør utgjør en liten del av det totale plastforbruket i verden.  Vi oppfordrer alle kunder og andre bransjeaktører om å levere inn alt plastavfall til aktører som kan bruke det videre. For tips om hvem du kan levere til anbefaler jeg å ta kontakt med din lokale renovatør, eller din kontaktperson i Hallingplast.

Artikkelen har tidligere vært publisert i Rørbloggen. Alle foto: Hallingplast.