3D -illustrasjon som viser bakteriofag som angriper E. coli -bakterier og injiserer DNA

Viktig seminar om virus i drikkevann

Mens amerikanske helsemyndigheter har hatt størst fokus på virus, har norske fagfolk sett på bakterier som viktige indikatorer. I den reviderte utgaven av EUs drikkevannsdirektiv er somatiske kolifager tatt inn som en ny parameter.

0

Særlig innenfor krav til UV-desinfeksjon har det vært to skoler: Mens de amerikanske kravene til UV-anlegg har fokusert på virus i sine krav, har europeiske helsemyndigheter, inkludert norske, kun hatt vekt på bakterier i spørsmål om hygieniske barrierer.

Det har imidlertid lenge vært kjent at indikatorbakterier, og da særlig E. Coli, som benyttes for å overvåke om drikkevann kan være påvirket av avføring fra mennesker og varmblodige dyr, har begrenset overlevelse i forhold til virus.

Covic 19 epidemien har satt fart i fagfolkene om å ta virus på alvor, og nå har også den reviderte utgaven av EUs drikkevannsdirektiv tatt inn somatiske kolifager som en parameter for virusforekomst.

Somatiske kolifager vil dermed inngå i risikovurderingen av de hygieniske barrierene i et vannforsyningssystem. Denne parameteren vil troilig også bli tatt inn ved revidering av den norske drikkevannsforskriften.

Det har derfor i lang tid vært søkt etter en bedre indikator på virusforekomst i drikkevann, som kan være et supplement til de indikatorbakteriene som benyttes i dag.

Kolifager (gresk: den som spiser coli) er en gruppe vira som infiserer bakterier, og skilles ut med avføring fra mennesker og varmblodige dyr.

Utfordringen er at kolifager kan formere seg i bakterier i naturen. Tilstedeværelse av kolifager i drikkevann indikerer svikt i beskyttelse av råvannkilder eller vannbehandling som skal holde tilbake/inaktivere sykdomsfremkallende virus.

Norsk Vannforening tar problematikken opp i et fagseminar den 11. oktober.