Det går mye urenset kloakk ut i engelske vassdrag. Illustrasjonsbilde

England stinker av kloakkutslipp

Engelske vann- og avløpsselskaper hadde mer enn 400 000 registrerte overløp fra sine renseanlegg i 2020. Bruddene var et av de første tilfellene som ble rapportert til OEP, et ny miljøovervåkingskontor som ble opprettet etter Brexit.

0

Et nytt organ for miljøvernsaker, OEP (The Office for Environmental Protection), har blitt opprettet i Storbritannia etter Brexit, som en erstatning for EU-domstolen i miljøsaker.

En av de første sakene som nå er meldt inn til OEP er en klage på Ofwat, som er tilsynet for de engelske og walisiske VA -selskapene. Ofwat klarer ikke å håndheve miljølovgivningen angående kloakkutslipp. Selve anmeldelsen kommer fra en ideell Organisasjon for bevaring av landets laks- og ørretbestander.

Advokaten til Organisasjonen viser til offisiell statistikk som har registrert mer enn 400 000 kloakkoverløp i 2020. De vil at regjeringen skal bruke den allerede eksisterende lovgivningen til å tvinge vann- og avløpsselskapene til å redusere de ubehandlede kloakkutslippene.

Klagen sier at VA-selskapene i 30 år har hatt en juridisk plikt – som kan håndheves av statssekretæren og Ofwat – til å “effektivt ta hånd om kloakk” og “effektivt håndtere kloakk”. Organisasjons peker på at til tross for de juridiske rammene, slapp V A-bedrifter ut rå kloakk til elver og kystfarvann i England mer enn 400 000 ganger i 2020, ifølge Miljødirektoratets data. Søl via kombinerte kloakkoverløp varte i 3,1 m timer, til tross for at overløpene kun bare brukes i ekstremvær for å avlaste trykket i kloakksystemet.

I følge meldingen har VA -systemene ikke blitt utvidet tilstrekkelig og har ikke holdt tritt med befolkningsutviklingen siden privatiseringen ble gjort i 1991.

Ifølge den offentlige statisktikken fra miljømyndighetene var det fem selskaper – Northumbrian Water, Severn Trent Water, United Utilities, Wessex Water og Yorkshire Water – som fikk høyest vurdering av sine miljøprestasjoner. Men totalt sett klarte ikke bransjen å nå målene om å redusere alvorlige forurensningshendelser med 50% sammenlignet med 2012.

Southern Water, som ble bøtelagt med en rekord på 90 millioner pund tidligere i år for å dumpe milliarder liter rå kloakk i sjøen, var et av de selskapene som har det dårligst i 2020, ifølge EA-rapporten tirsdag.

I sin årlige ytelsesvurdering av industrien sa regulatoren at Southern Water vesentlig ikke klarte å kutte forurensning for andre år på rad. South West Water var like dårlig til å redusere forurensning i miljøet, ifølge rapporten, som fant at mer enn halvparten av de alvorlige utslipps hendelsene i 2020 var forårsaket av Anglian og Thames Water.

Bare om lag 14 prosent av de britiske elvene har god økologisk status, ifølge The Guardian.