Sarpsborg fortsetter å fornye sine pumpestasjoner

Mens den gamle stasjonen fortsatt var i drift bygget man den nye rett ved siden av, og før levering var byggegrop både spuntet og kalkstabilisert. Den nye overvanns- og spillvannssumpen ble levert på 5 semitrailere og montert fortløpende.

0

Ifølge Loe Rørprodukter er interessen og bruken av prefabrikkerte kumelementer i betong til pumpestasjoner økende. Man peker på lang levetid, enkel montering, stor vekt som motvirker oppdrift og vibrasjonsfrie støysvake stasjoner er noen av de sentrale fordelene.

– Dette er en av Sarpsborgs viktigste pumpestasjoner og er en kombinert overvann- og spillvannspumpestasjon. Med stort utvendig trykk på pumpesumpene og høy grunnvannstand var vi avhengig av å benytte IGT-kummer til dette prosjektet, forteller Lars Stylo, ansvarlig prosjekterende fra Luva Prosjekt.

Daniel hos Loe Rørprodukter Nord tar deg av tegningsarbeidene

I sitt nyhetesbrev peker Loe Rørprodukter på at sumpene leveres utelukkende som  IGT-kumelementer med innstøpte pakninger, som er tetthetsprøvd, har større godstykkelser, er tyngre og kan settes dypere enn vanlige kumelementer.

Til Stasjonsbyen pumpestasjon ble det levert DN 3000 IGT-kumringer som ifølge Loe stiller i en særklasse når det kommer til styrke og målnøyaktighet.

– DN 3000 IGT-kummer er bygd på samme lest som DN 3000 IGT-rør som er dimensjonert som brukonstruksjon. Produktet er velutprøvd i markedet med flere bruksområder. Vi har tidligere nevnt våre flyplasstårn, og produktet har også blitt tilpasset til bruk som tunnel. DN 3000 IGT-kummer og rør er et naturlig alternativ til plasstøpte konstruksjoner. Man får større målnøyaktighet, bedre kontroll på produksjonen med innendørs prefabrikkering, garantert tetthet og svært kort monteringstid.

Det er Loe Rørprodukter Nord som produserer DN 3000 IGT-kummer. Med økt fokus på dokumentasjon, presisjon og kvalitet har Daniel Mathias Einseth en viktig rolle i Loe. Han har ansvaret for dialogen med kundene rundt tegningsgrunnlag.

I dette prosjektet delte Intec 3D-modeller av pumpesumpene som muliggjorde effektiv visualisering av prosjektet. Fra modellen fikk vi tatt ut eksakte mål til produksjonen og planlagt alle forskalings- og støpearbeider med digitaliserte tegningsunderlag. Utfra modellen målsatte Daniel også forskalingsmaterialer for produksjonen slik at formann Frode Kvål ved spesial avdelingen kunne produsere i henhold til modellen.

Det er Park & Anlegg som står for grunnarbeidene. Mens den gamle stasjonen fortsatt er i drift bygges den nye rett ved siden av, og før levering var byggegrop både spuntet og kalkstabilisert. Ny overvann- og spillvannssump ble levert på 5 semitrailere og montert fortløpende. “Monteringen gikk strålende og slik vi håpet på” forteller Johan Andersson, anleggsleder for Park Anlegg. Intec Pumper og Loe bistod med monteringen.

Christian Larsen og Jon Gunnar Støten fra Intec Pumper AS