Daglig leder Øystein Langøien, til høyre maskinfører Alf Mikkel Osflaten i full sving med å legge overløpsrør for sprinkleranlegg.

På Røros er det dype grøfter, hatt og frakk som gjelder

I forbindelse med legging av nye VA-installasjoner til Rørosmuseet isoleres det fra topp til tå, etter normert standard. Det betyr isolasjon av kummer med hatt, innkassing av overvann samt isolasjon over vann- og avløpsledningene, som legges nederst.

0

Det er et fint sted å stoppe og et populært reisemål i Europeisk målestokk. Hun ligger høyt til fjells er viden kjent for både hete somre og isnende vintre. Både dyrekjøpte erfaringer og klare krav ligger til grunn for isolasjonsarbeidene når Brødrene Langøien Anlegg og Evavolds Maskin sammen installerer nye VA-linjer til det historiske museet, midt i den vakre bergstaden.

Samarbeid

– Vi samarbeider om mange oppdrag, siden vi har faglig kompetanse på ulike områder og sammen har en sterk maskinpark, godt tilpasset VA-arbeider. Over tid vi fått god kjemi og sammen har vi utført mange arbeider for kommunen. Denne gangen er det Statsbygg ved Rørosmuseet som er vår byggherre, forteller Svein Langøien hos Brødrene Langøien Anlegg.

Det er i hovedsak et krav om sprinkler og brannsikring av historiske bygninger som har drevet prosjektet fram med større dimensjoner og da tar man også overvann med i kabalen, siden det har vært urfordringer her. Hovedentreprenør er Johan Kjellmark mens det er Norconsult som har levert beskrivelsene. Kummer er levert av Østraadt Øst AS en del av Østraadt Rør Gruppen.

Kulderekorder

Med landets kulderekorder ned mot 50 blå er nettopp isolajon viktig, og entreprenør må gå grundig til verks i sine arbeider, hvis ikke kan det koste dyrt.

– Hvis vi starter på toppen er det beskrevet isolasjonhatter på kummene, som er i tråd med kommunens standard her oppe. Videre er det for overvannsrørene, som ligger øverst, beskrevet enten isolerte rør eller isolasjonsplater. Her valgte vi å bruke isolasjonsplater og vi “kasser overvannsrørene inn”, siden preisolerte rør kom vel kostbart ut. Å få bort overvannet fra området er høyt prioritert og en bonus ved at vi fornyer det hele, forteller Langøien.

Isolasjon

Under overvannsledningen ligger det pukk før det kommer enda et lag med isolasjon, som skal beskytte vann- og avløpsrørene, som ligger i bunnen av de drenerte grøftene.

– Det kan blir speke kalt her oppe, men dette skal holde godt i alle vær. Men det har noen ganger hendt at vi har lagt isoterm rør til områder der det i perioder tappes lite drikkevann, så det ikke skal fryse under lenger kuldeperioder, da kan telen stikke dypt, og særlig i kombinasjon med lite snø, som kan forekomme, understreker Langøien.

Brødrene Langøien Anlegg er et firma som holder til på Os i Østerdalen, men takket være samarbeidet med Evavold Maskin har man et godt fotfeste på Røros. Noe som blant annet har resultert i mange felles VA oppdrag for Røros kommune.

Isohatt

Som de fleste vet har Røros satt mange kuledrekorder, derfor legger man rørene dypt, i jorda, som stort sett består av slagg fra gruvene.

– Jorda her er helt spesiell, den er fast og kompakt å grave i, så grøftekantene står bra. Den drenerer også ganske godt men kan være kompakt, men kulda går dypt i tørr jord der det ikke er grunnvann. Derfor går vi som regel ned til ca 3 meter for å være sikre, understreker Langøien.

Å bruke isohatt på vannkummer har kommet de siste årene.
– Vi har brukt isohatt tidligere, det har mange anleggsmessige fordeler og alt sett under ett en smart og lønnsom løsning, sier Svein.

Allerede i oktober kan det bli veldig kaldt om nettene. Derfor er man nøye med å isolere med matter i anleggsperioden.

– Vi kan fort se ti minus enkelte netter, så det gjelder å være våken for kulda, foruen å være nøye og møysommelig i utførelsen, det skal holde i hundre år, avslutter Svein Langøien ved Brødrene Langøien Anlegg. 

Les mer om www.langoien.no og www.evavoldsmaskin.no