Heisbar pumpestasjon sparer vedlikehold og gir bedre HMS

Målet har vært å utvikle en pumpestasjon som forbedrer arbeidsforholdene for de som jobber “med dritten”. I tillegg til de vanlig funksjoner, som start/stopp av pumpene og åpning/lukking av ventiler er det to kameraer som viser hva som skjer i sumpen og maskinrommet.

0

Den har et klart preg av framtid over seg når den stiger sakte opp av bakken, nesten som en romfarkost. Kanskje er den også en liten månelanding innen HMS og service innen vann og avløp?

Den nye typen pumpestasjon for spillvann som nå er i ferd med å komme på plass i Aurskog Høland er nemlig utformet som en helt skjult løsning, men kommer til overflaten når man ønsker det.

– Vi har jobbet med løsningen en god stund og testet den grundig ut både i Farsund og Åserål. Det tekniske opplegget er egentlig ikke så avansert, men ideen om å gjøre det på denne måten er helt ny i verden, og patentert. Installasjonen på Bjørkelangen er en ferdig utviklet løsning og den første kommunale sådan som blir installert helt skjult i bakken, forteller Berber Korf ved firma Pumpemodul, som står bak innovasjonen.

Løsningen består av en indre bevegelig modul som sitter festet i en plattform som henger på en hydraulisk sylinder. Modulen er koblet til rørene med en bajonettløsning og en glideflens med doble pakninger. Innerdelen er i syrefast stål, mens den ytre delen er meget solid, laget av trykkrør for rørgater kraftverk.

– Vi var den første kommunen som skrev avtale med Pumpemodul, men vi fikk forsinkelser i prosjektet på grunn grunnundersøkelser. Det var lang ventetid for å få utført grunnundersøkelser og det viste seg også at det ble behov for spunting rundt pumpestasjonen. Dermed fikk Åseral montert sin pumpemodul før oss, forteller Gjermund Nilsen, enhetsleder kommunalteknisk drift i Aurskog Høland.

Over: Slik ser pumpestasjonen når den er senket ned under bakken. Under: Slik ser den ut når den er heiset opp

Pumpestasjonen ligger altså i sin helhet under bakken når den er i drift. Den er helt usynlig, bortsett fra et kumlokk på toppen. Målet har vært at det skal være trygg og greit for driftsoperatørene å jobbe med stasjonen. Utstyr som pumper og ventiler er forøvrig helt lik som i tradisjonelle pumpestasjoner.

– Vi kom over løsningen i en anbudsrunde i 2019 og ble nysgjerrige på deres innovative løsning, men det ble ikke noe av. Ved neste anbudsrunde åpnet vi opp for at deres løsning skulle bli godkjent. Ved å plassere pumpestasjonen her kan vi avlaste en del av det eldre strekket. Ved at ledningsnettet fyller seg mer enn optimalt trenger ledningsstrekket oftere vedlikehold i form av spyling. Derfor vil nå de årlige kostnadene knyttet til vedlikehold bli lavere. Pumpemodul har flere gode løsninger som er til fordel for de som bor tett på pumpestasjonene og ikke minst de ansatte. Dette ved at den har stort fokus på HMS, renslighet og brukervennlighet, forteller Nilsen.

Byutviklingen i Bjørkelangen gjør at ledningsstrekket som er fra 1980 tallet fyller seg mer enn det som er optimalt. Ved å plassere ny pumpeledning og pumpestasjon vil dette være med på å avlaste deler av det eldre ledningsstrekket.

– Ved at den er senket ned i bakken har den mange fordeler. Som eksempel minskes risikoen for fall og farlige gasser. Kummen vil være med på å gjøre arbeidshverdagen sikrere og tryggere for våre ansatte. Denne står plassert i utkanten av Bjørkelangen, men vi ser at dette kan være en god løsning i de litt mer urbane strøk. Aurskog-Høland kommune består av mye flatt areal som gjør at vi ikke har de samme mulighetene til å benytte oss av selvfall og har derfor behov for å transportere avløp i trykkledninger. Dermed trenger vi pumpeledninger og pumpestasjoner, forteller Nilsen.

Fra monteringen

Pumpemodulen er utviklet av driftsoperatør Hans Kristian Larsen fra Farsund kommune, i samarbeid med Einar Øgrey Farsund AS. Larsen jobber til daglig med avløpsledningsnett og vet godt hvor skoen trykker. Målet hans er å utvikle en pumpestasjon som forbedrer arbeidsforholdene for de som jobber “med dritten”.

– Ved å plassere alt i en yttertank og sette inn en hydraulisk sylinder har vi fjernet behovet for overbygg. Vedlikeholdsbehov er minimalt. Det er i tillegg flere smarte løsninger i designet, for at driftsoperatørene skal slippe å komme i kontakt med avløpsvannet når de gjør vedlikehold. I tillegg er den også støy- og luktfri. Pumpestasjonen kan heves over bakken ved hjelp av en innebygd hydraulisk sylinder. Dette skjer kun i korte perioder når det skal utføres vedlikehold, forteller Korf.

Hans Kristian Larsen

Pumpemodulen styres gjennom et egetutviklet styringssystem. Det kan enkelt kobles på kommunens driftssystem. I tillegg til de vanlig funksjoner, som start/stopp av pumpene og åpning/lukking av ventiler er det to kameraer som viser hva som skjer i sumpen og maskinrommet.

Pumpemodulen er produsert hos mekanisk verkstad Einar Øgrey Farsund AS. Automatikk er utført av Auro Lister v. Jan Erik Unhammer. Elektro av Komet FOAS EL-Installasjon. Alle tre bedrifter holder til i Farsund kommune.
– Vi har bevisst valgt lokale samarbeidspartnere for å ha nærheten og tett kontakt i utviklingen av modulen avslutter Berber Korf ved firma Pumpemodul AS i Farsund.