Ny rotkasett: Gir trærne pust i bakken

Planting av trær er et kjærkomment innslag i urbane rom, men det skaper ofte problemer for vannrør og andre omgivelser. Med en ny pustende rotkasett har man gitt trær og busker et mer definert rom for røtter, dermed vil ikke røttene spre seg i samme grad til omgivelsene.

0

Ved planting av trær i urbane rom er det viktig med rikelig luftig plass i bakken under, hvis ikke vil røttene over tid bre seg omkring og skade stenlegninger, asfalt og overvannsrør. Med en ny åpen kassett der plantene får godt armslag for rotstystemet vil treet i langt mindre grad angripe omgivelsene, og heller bruke den plassen som er tilgjengelig i rommet under.

– Det er et kjent fenomen at man finner røtter i overvannsrør og på andre steder man ikke ønsker at røttene skal bre seg. Av den grunn er det mange som ikke vil plante trær i urbane rom. Dette skjer fordi trær søker vann, men også fordi de puster med røttene, så hvis omgivelsene er for tette vil treet etterhvert som det vokser søke stadig større områder med rotsystemet. Ved å gi treet et definert rikelig rom, kall det gjerne en pustende potte under bakken, vi treet være tilfreds og rotsystemet vil begrense seg til dette, forklarer Vidar Handal hos Norsk Wavin, som har fulgt nøye med forsøkene som er gjort i Danmark og Belgia med de nye løsningene.

Overvannskassett

Ved å bruke overvannskasetter i forbindelse med treplantning blir det enklere og rimeligere å få integrert flere trær i bybildet, noe som er ønskelig utfra positive miljøaspekter. En annen side ved å definere et rom for røtter er at man kan fundamentere skikkelig lengre inn mot trærne, og man får mindre kjøreskader fra tyngre lastebiler og anleggsmaskiner. 

Det er en kassettløsning som gir treet mulighet til å vokse i et avgrenset, men stort nok område uten å ødelegge andre deler av infrastrukturen. Kluet er at man ikke fyller hele kasetten med jord, og legger et rør til overflaten. Dette blir både et praktisk sted for vanning og gjødsling, men er også med på å ventilere rotrommet, slik at treet kan puste, det blir som en kunstig lunge under bakken, og røttene slår seg til ro, forklarer Handal.

Plant et tre 

Ifølge Vidar Handal gir grønne rom i byene nemlig en rekke fordeler både for miljø og bærekraft.
– Trær har en kjølende effekt, der den naturlige avkjølingen er mindre enn ute i åpne områder. Samtidig binder trærne også en del CO2 og andre skadelige partikler og frigjør oksygen. Et tre kan faktisk absorbere 150 kg karbondioksid i året, understreker Handal.
 
Trær i byene sikrer god avvanning når det er overskudd av vann.
-I Norge har vi generelt for mye vann i byene og der kan kassettene fungere som et vannreservoar i perioder med mye nedbør. Samtidig fordamper et tre opptil 500 liter vann i døgnet, og det sier seg selv at grønne rom også kan avhjelpe overvannsproblemer. Trær i byene bidrar også til psykisk velvære hos innbyggerne og gir renoveringsprosjekter en arkitektonisk innramming, sier Vidar Handal.
 
Hurtig installasjon 

Handal har tro på at Wavins produkt vil ta opp kampen med andre kassettløsninger på markedet. Det skyldes hovedsakelig to unike egenskaper.
– Først og fremst går arbeidet raskt fordi kassettene er enkle å montere, men like viktig er det at det går raskere å fylle med jord enn andre løsninger på markedet. Det gir en kortere anleggsperiode, noe som er viktig i bymiljøer der butikker og andre virksomheter taper omsetning så lenge anleggsarbeidet pågår. 
 
– Til slutt kan man, takket være kassettenes størrelse, enkelt føre rør i jorden som i en tradisjonell anleggsprosess. Man kan føre eksisterende eller nye rør gjennom kassetten. Det gir en rekke fordeler og stor fleksibilitet under både prosjekteringen og anleggsarbeidet, fordi entreprenører og byggherrer ikke trenger å bruke unødvendige ressurser på å lage ekstra rørføringer, avslutter Vidar Handal.