Ønsker å fremme og sikre en god anbudskultur

God anbudspraksis et et av områdene den nye bransjeforeningen for leverandører av kjemiske- og filterbaserte produkter ønsker å fremme. Både kjøper og selger har interesser i at anbudsdokumentene er så godt utformet som mulig, og at de utformes i en balansert form.

0

Foreningen for Leverandører til Norske Vannbehandlingsanlegg(FLNV) ble formelt stiftet 10.desember 2020. Et av flere formål med foreningen er å være et forum der medlemmene gis muligheter for å diskutere myndighetenes krav mot bransjen og settet dette inn i et sunt og utviklende samfunnsmessig perspektiv.

Et viktig område man for tiden arbeider med er en gjennomgang og revisjon av Norsk Vann rapport nr. 167, som er fra 2009. “Veiledning for kjøp av VA-kjemikalier.”

Rune Myklebust er leder for FLNV

– Rapporten er fra 2009 og tiden er nok moden med tanke på revisjon. Vi har avtalt et møte med Norsk Vann i januar for bl.a. en gjennomgang av denne rapporten i tillegg til andre aktuelle saker, sier Rune Myklebust, daglig leder for FLNV.

Myklebust viser til at ved innkjøp av VA-kjemikalier skal man naturligvis også følge regelverket for offentlige anskaffelser, og det er viktig at det utarbeides gode og gjennomtenkte anbudsdokumenter.

– Det betyr at både kjøper og selger har interesser i at anbudsdokumentene er så godt utformet som mulig, og at de utformes i en balansert form, understreker Myklebust.

FLNV ble stifter for ca et år siden, og realiseringen av foreningen skjedde etter et grundig forarbeid av fire initiativtakerne. Frode Kolberg (Univar Solutions) Ove Sanna (Kemira) Erik Ringen (Yara) og Hanne Geiger (Brenntag Nordic).

– Ved å stifte en bransjeforening for leverandører av kjemiske- og filterbaserte produkter ønsker man å skape et felles kontaktpunkt mellom leverandører og innkjøpere, og samtidig ivareta den integritet og de konkurransemessige forhold som råder i dagens marked, forteller Myklebust.

FLNV ønsker å skape en positiv møteplass for leverandørene i form av årsmøte, medlemsmøter, workshop, konferanser og digitale plattformer for utveksling av informasjon og diskusjoner.  De som er medlemsberettiget er bedrifter eller organisasjoner som kommer innunder kategorien leverandører av kjemiske produkter og filtermateriale til Norske vann og avløpsvannanlegg.

Les mer på www.flnv.no