Sanntids bilde av situasjonen i et minirenseanlegg, slik det framgår i kontrollsystemet.

Vannforbruk kan bli en X-faktor i minirenseanlegg

Overvåking av minirensanlegg viser at vannforbruket kan være langt større enn hva eiere av hytter og boliger forventer. At det brukes mer vann enn man har dimensjonert for kan dermed bli en utfordring for renseeffekten på anleggene.

0
Eksempel på trender i et anlegg, total vannstrøm øverst og time for time under.

Minirenseanlegg er tradisjonelt blitt dimensjonert for et gitt antall personer, der det viktigste hensynet har vært å ha nok lager for slammet som oppstår. Kommunene forventer at slamlageret skal holde for et visst antall personer og for ett år av gangen, og de fleste kommuner har pålegg om årlig tømming av slam.

Rensekapasitet

Men minirenseanlegg har også en annen begrensning, og det er vannmengden som skal behandles. Dersom vannmengden øker utover hva anlegget er bygget for, vil de minste anleggene ikke ha kapasitet til å gjennomføre rensingen, fordi vannet må ha en viss oppholdstid for at rensingen skal virke. Dette gjelder enten den er biologisk eller kjemisk prosess, eller begge.

Resultatet kan bli at anlegget “spyles gjennom” av større vannmengder og det slippes ut mer forurensning enn hva utslippstillatelsen gjelder for. Redusert rensing vil også kunne påvirke slam-mengden, den blir langt mindre enn forventet, og man får et feil bilde av renseeffekten.

– Vi ser det på fritidsboliger, at folk oppholder seg over lengre perioder. Forbruk av vann og tilsvarende behov for doseringskjemikalier i renseanlegget vil i perioder øker betydelig. Når fem personer oppholder seg på hytta vil man kunne bruke inntil 1200 liter i døgnet i kortere perioder, noe som stiller krav til korttids rensekapasitet i minirenseanlegget, sier Stig Are Ekornåsvåg ved Norsk Miljøservice, som leverer renseanlegg til hus og hytter.

Eksempel på anlegg, der antenne for fjernovervåkning er montert

Overvåker

Takket være at Norsk Miljøservice overvåker i sann-tid hvordan situasjonen i minirenseanlegget er til envher tid, har Ekornåsvåg sett at vannforbruket i perioder kan utfordre kapasiteten på anlegget. Ved siden av å overvåke mengden inngående avløpsvann, overvåkes kjemikalieforbruk, nivået i de ulike tankene i anlegget, samt driftstid på kompressor, ventiler og UV-anlegg osv.

– Gjennom å ha kontakt med anlegget hele tiden har vi full kontroll på at renseprosessen fungerer som det skal. Med mulighet for to-veis kommunikasjon kan også våre teknikere utføre justeringer uten fysisk å være tilstede, eller ved hjelp av kunden selv. Dette gir mulighet for mindre reising og rimeligere serviceavtaler. At vi har så god overvåkning på anlegget betyr av vi opparbeider erfaring i hva som egentlig er belastningen på anlegget. Samtidig gir det servicefolkene et godt verktøy ved målrettet feilsøk, siden man vil blir varslet om driftsfeil, sier Ekornåsvåg.

Veilede kunden

Men å ha så god innsikt i driften av anlegg er også et tveegget sverd. De fleste kunder har naturlig nok et ønske om å skaffe seg et godkjent anlegg til lavest mulig pris, og da kan man fort tenke at man klarer seg med et minimums-anlegg.

– Det kan være krevende å få enkelte kunder til å akseptere at man trenger anlegg med en viss kapasitet. Men som leverandør kan vi ikke gå på akkord med de erfaringene vi sitter med. Vannforbruk er på mange måter X-faktor for minirenseanlegg, ved siden av antall brukere naturligvis. Dersom det etter en stuing flytter inn flere beboere i et hus vil vil også kunne se dette på driften, og dette bør man ta høyde for når man først investerer i anlegg, dersom man ønsker å overholde kravene, sier Ekornåsvåg, som har valgt å ikke tilby anlegg uten overvåkning.


Trygghet

Stig Are Ekornåsvåg

– Fjernovervåking er framtiden. Det er ikke alle feil som kommer fram til kunden. Før eller siden vil et anlegg kunne falle ut av drift, og uten overvåking kan det dure og gå i flere måneder, noe som er svært uheldig, siden man risikerer å slippe ut forurensning. I praksis vil det komme for en dag at anlegget ikke holder hva det lover, f.eks. når kommunene tar sine kontrollmålinger på utslipp, og da er det vår troverdighet det vil stå på, sier Ekornåsvåg, som kan fortelle at det derfor har hendt at hytteeiere har opplevd plutselig å se en servicebil på tunet, og kommer ut nyskjerrig på hva som foregår.

– Da blir de forklart at vi er kommet fordi anlegget har et avvik, og at vi ønsker å rette på dette samme dag. Uten unntak blir dette sett på som positivt fra kundene. Vi har inntrykk at av eier av anlegg ikke ønsker å engasjere seg i driften, siden få har interesse av eller kompetanse til å gjøre dette selv. Derfor velger vi å ta ansvaret. Et annet aspekt er at dersom kundene ønsker det, kan vi dele informasjon med kommunen og melde fra om at anlegget må tømmes for slam, dette vil trolig være en styrke for alle parter, men det krever naturligvis en godkjenning fra eier av anlegget, eller et pålegg fra kommunen, sier Ekornåsvåg.