Typisk arbeidsbord i BIM

Arctic Entreprenør: Viser universalnøkkel som kan gjøre VA-bransjen grønnere

Krav til bærekraft i nybygg krever flere strømlinjer i byggeprosessen. Ifølge rørprodusenten Wavin er BIM et opplagt verktøy for å redusere CO2-utslipp fra den norske VA-bransjen. Under Arctic Entreprenør vil man holde et foredrag om emnet.

0
Oleksandra Shelestina

Krav til bærekraft er for tiden aktuelt overalt. I Norge stiller flere store kommuner allerede krav om livssyklusanalyser. Materialenes og byggeprosessens karbonavtrykk står sentralt. Men selv om bygg- og anleggsbransjen har vent seg til sertifiseringer og kvalitetskontroller, er det fremdeles en stor utfordring å skulle dokumentere bærekraft i alle materialer og arbeidsprosesser.

BIM

En løsning på disse utfordringene kan imidlertid ligge i BIM (bygningsinformasjonsmodellering)*. Her kan bygg og anlegg modelleres før byggeprosessen starter. På den måten reduseres overbestilling og materialspill, som utgjør den største klimasynderen. 

Plastrørprodusenten Wavin er en av de største aktørene på det norske markedet for digitalisering av byggeprosesser. Ifølge Wavin kan BIM-systemer redusere karbonavtrykket med opptil 50 prosent på tvers av byggeprosessen, noe som gjør verktøyet helt avgjørende for å kunne oppfylle fremtidens bærekraftskrav.

– I en fremtidig sirkulær økonomi vil det i større grad være nødvendig å oppfylle kravene til gjenbruk og dokumentasjon av materialer. Vi i Wavin er ikke i tvil om at BIM vil være nøkkelen til å overholde grønne lovkrav, sier Oleksandra Shelestina, Digital Technical Engineer hos Wavin.

BIM elementer fra Wavin

Reduserer byggeavfall

Bygg- og anleggsbransjen står i dag for 40 prosent av de globale CO2-utslippene. Samtidig går 30 prosent av alt byggemateriale til spille under oppføringen av et bygg. Men ved å modellere prosessen i BIM-systemer kan byggebransjen øke produktiviteten med mer enn 30 prosent og oppnå en markant prisreduksjon, ifølge Wavin. 

– Når du kan simulere byggeprosessen og forutsi utfordringene før de oppstår, får du muligheten til å redusere kostnader, oppdage feil på et tidlig stadium og samarbeide med alle involverte parter gjennom hele byggeprosessen. På den måten kan alle bli flinkere til å bygge på den mest effektive måten, sier Oleksandra Shelestina. 

Ved å bruke BIM fra starten av et prosjekt kan entreprenøren opprette en 100 prosent nøyaktig 3D-modell ned til minste mutter. Wavins BIM-system genererer også en komplett produktliste, som er klar til innkjøp og bestilling, slik at innkjøperen unngår å bestille for mye eller for lite hos grossisten. På den måten leveres riktige mengder til riktig tid, og avfall på byggeplassen reduseres. Det kan være en fordel i en tid der bransjen opplever knapphet på byggematerialer.

Arctic Entreprenør

Under Arctic Entrepreneur skal Norsk Wavin arrangere et eget seminar om planlegging av infrastrukturprosjekter ved hjelp bygningsinformasjon modellering (BIM). Link til påmelding.

– BIM har et stort potensial innenfor VA. Dette digitale verktøyet bistår med grundig og avansert design som skaper en nøyaktig fremdriftsplan for hele byggeprosessen, både over og under bakken. Vi har også utviklet en digital assistent som kan hjelpe med å velge de beste produktene til den aktuelle løsningen. Alt dette bidrar til å optimalisere og effektivisere byggeprosessen, forteller Thomas Birkebekk hos Norsk Wavin.

Wavin har utviklet mer enn 170 BIM-pakker og 3D CAD-tegninger, som kan brukes i 17 land. Pakkene kan brukes til å modellere løsninger både over og under bakken med nøyaktige tegninger. Wavin har også utviklet en digital assistent som kan hjelpe til med å velge de beste produktene til den aktuelle løsningen. Dette er helt unikt. 

– Hos Wavin har vi et mål om å være den ledende leverandøren og den mest pålitelige partneren innen digitale løsninger for byggebransjen. Derfor støtter vi alle systemer og produkter, slik at vi kan hjelpe bransjen med å bygge bærekraftig og effektivt, sier Oleksandra Shelestina.

Wavin har laget BIM Revit-innholdspakker og 3D CAD-tegninger med integrert intelligent assistent for de mest populære 3D-modelleringsprogrammene. Alle BIM-løsningene fra Wavin er tilgjengelig kostnadsfritt for byggebransjen.

Eksempel på BIM-tegning

* Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) (fra engelskbuilding information modeling[1] er det man kaller digitale modeller av et bygg. BIM er ment som kjernen i en samarbeidsmodell mellom de forskjellige bidragsyderne, som for eksempel byggherre, entreprenør, elektrikere, rørleggere, vedlikeholdere og offentlige myndigheter både under selve byggprosessen og senere gjennom hele bygningens levetid til og med eventuell riving og gjenvinning av materialer.[2][3]

Det finnes BIM for hvert av de forskjellige fagområdene (bygg, struktur, elektro, VVS, rør osv.) og man kan også kombinere disse modellene til en tverrfaglig BIM.

For at arbeid med BIM skal være effektivt, er det et poeng at man kan dele informasjon med andre aktører i et byggeprosjekt. Enten må da alle jobbe i det samme systemet – med de eventuelle begrensninger det gir på tvers av fagområdene – eller man må kunne dele BIM gjennom et eller annet filformat.

Størst fleksibilitet og valgfrihet får man dersom man baserer seg på programvare som er sertifisert for utveksling av BIM gjennom åpne standardiserte filformater slik som IFC og jobber etter de retningslinjene som beskrives gjennom buildingSMART.