Dansk avløpsrenseanlegg skal bygges som en ressursfabrikk

I Aarhus i Danmark skal Aarhus Rewater-prosjektet stå ferdig i 2028. Man vil konstruere en ny gererasjon renseanlegg som vil kunne produsere ikke bare varme, biogass, elektrisitet og gjødsel, men også muligheter for i fremtiden også å kunne bidra med proteiner og kanskje t.o.m. medisiner fra avløpsvann.

0

Aarhus Rewater skal ligge sentralt i Aarhus og erstatte tre av dagens renseanlegg; Marselisborg, Åby og Viby.

– Verdens mest effektive ressursanlegg og kunnskapsplattform for behandling av avløpsvannkommer til å ligge i Aarhus. Aarhus Rewater vil motta avløpsvannet vårt og forvandle det til nye materialer, nye produkter og ny energi i løpet av de neste 50 årene, er beskrivelsen av visjonen, i en melding fra Aarhus Vand.

I tillegg til at Aarhus Rewater skal bli en ressursgjenvinningsfabrikk, er anlegget ment å inngå som et kunnskapssenter, i Water Valley Denmark-konseptet. Det er et planlagt et samlingspunkt og et fellesskap for ansatte i vannbransjen, både i Danmark og i andre land. Tanken er å øke utvikling og læring i VA.

Aarhus Rewater blir et åpent anlegg som publikum vil kunne besøke.

Hvordan det nye anlegget vil se ut når det bygges i 2028 vet man imidlertid ennå ikke. Det man sier er at ambisjonen om å gjøre det til verdens mest effektive renseanlegg ikke kan oppnås med dagens teknologier og løsninger. Derfor er ikke ambisjonen å bygge et anlegg som står uendret, men et anlegg som hele tiden skal hjelpe til med å utvide kunnskap og derfor kan forbedres kontinuerlig.

– Teknologi og krav er i stadig endring. Derfor er vår jobb ikke å bygge et ferdig anlegg, men å bygge et «lærende» anlegg som vil kunne møte de eksisterende kravene samtidig som det er tilpasningsdyktig og gjør oss klokere. Dermed vil Aarhus ReWater være et sted for utvikling og testing av nye eller optimaliserte behandlingsprosesser.

Mens mange av teknologiene som er anskaffet for å bygge et renseanlegg allerede er kjent – og i bruk på nåværende anlegg – er andre teknologier ennå ikke utviklet. Det er man i en innovasjonsstrategi for Aarhus ReWater har formulert 15 innovasjonsutfordringer som skal adresseres – og løses – i årene som kommer.

Aarhus Vand inviterer bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og innbyggere til å utvikle fremtidens Aarhus ReWater .

VANytt vil lage mer stoff om Aarhus Rewater og den omfattende utviklingen av ny vann- og avløpsteknologi ved kommunens andre store renseanlegg, Egå, som ble startet for seks år siden, i nær framtid i VANytt.