Skal gjenvinne vann og lage jordforbedring

Renseanlegget vil kunne produsere opp til 80 % gjenvunnet vann, som skal brukes som vanningsvann eller teknisk vann til industrien og andre behov. Ambisjonen er et ”moderne kretsløppsverk med høy driftsikkerhet og fleksibilitet for framtidens behov

0

Nylig godkjente Kalmar kommune investeringer i nytt sentralt renseanlegg. Investeringen beregnes til cirka 1,7 milliarder kroner.

Kalmarsundsverket skal gjøre mer enn et tradisjonelt avløpsrenseanlegg. I tillegg til avløpsrenseanlegg, skal man resirkulere vann som kan brukes til vanning av grøntområder, land- og skogbruk men også til industrivann. Man skal også produsere også et sertifisert jordforbedringsmiddel samt gass som kan gi både strøm, varme og drivstoff.

Samtidig med at man skal lage flere gjenvinningssystemer skal man redusere utslippene av nitrogen og fosfor med minst 35 prosent sammenlignet med i dag og sikre badevannet ved kysten for fremtidige generasjoner. Det er et uttalt mål å rense 50-80 prosent av vannet for gjenbruk.

Billigere vann

I forbindelse med tilbakevendende problemer med vannmangel har man de siste årene har fokusert på sløsing med drikkevann. Man ser på å tilby en vanntjeneste med billigere vann å bruke til f.eks vanning eller teknisk vann til industri. Muligheten til å selge renset vann finansierer den ekstra investeringen som kreves for å kunne levere resirkulert vann.

Samtidig som Naturvårdsverket har stilt strengere utslippskrav, som gjenspeiles i utslippstillatelsen fra Länsstyrelsen. Det nye renseanlegget er dimensjonert for å møte de skjerpede kravene med margin slik at disse ikke overskrides med store bøter og høye driftskostnader som resultat.

Jordforbedring

Planen er også å sertifisere det slam fra biogassproduksjon slik at det kan spres på åker, blir det enklere og billigere å kvitte seg med slammet fra renseanlegget. Biogassen som utvinnes skal erstatte kjøp av strøm og varme og selges også for oppgradering til kjøretøydrivstoff. Dette forventes å gi et bidrag til renseanleggets driftskostnader.

De siste årene har man testet ut nye behandlingsteknikker i pilotskala, med håp om at disse kan brukes i det nye anlegget.

Virus og bakterier

I et pilotprosjekt testet man fjerning av skadelige stoffer som bakterier, virus, fosfor og oksygenforbrukende stoffer. Mellom 2015 og 2017 hadde vi et pilotanlegg som testet ultrafiltrering (UF), en teknologi som gjennom sine porer på 20 nanometer fjerner alle partikler, inkludert bakterier og de fleste virus. Filteret ble fortløpende evaluert og har vist meget gode renseresultater når det gjelder fosfor- og oksygenforbrukende stoffer.
Rapporter pilotprosjekt ultrafiltrering (UF)

Medikamenter

På oppdrag fra kommunestyret har vi også testet ut en teknologi for fjerning av legemidler. I februar 2017 startet man derfor å teste et filter med granulert aktivert kull (GAK), hvor en delstrøm fra det rensede avløpsvannet fikk passere. Pilotprosjektet ble avsluttet i januar 2018. Resultatene var meget gode.Last ned SVU-rapport om separasjon av mikroforurensninger

Luktreduksjon

Det er utført en luktundersøkelse av konsulentselskapet ÅF, på oppdrag fra Kalmar Vatten. Undersøkelsen viser at lukten fra renseanlegget vil avta etter at Kalmarsundanlegget settes i drift. Samtidig pekes det på viktigheten av at alle de tre aktivitetene i området (Kalmar Renseanlegg, Kalmar Biogass og KLS Ugglarps) gjør tiltak for å redusere lukten fra området.Last ned luktundersøkelsen