Ledningen som tidligere gikk til Hamar vannbehandlingsanleg kan gjenbrukes

Sparer 800 tonn CO2 ved gjenbruk av ledning

Hias gjenbruker inntaksledningen (Ø900 mm PE) fra Hamar VBA ved det nye vannbehandlingsanlegget på Nordsveodden i Ottestad. Ledningen er nå hevet ved Hamar VBA/Nedre Furuberget og slept til anleggsområdet ved Hias. Om ikke lenge skal ledningen senkes for ny anvendelse.

0

At inntaksledningen fra Hamar VBA kan gjenbrukes ved Hias VBA Sandvika gjør at Hias sparer 800 tonn CO2 ved at man slipper å produsere og transportere ledning. Til sammenlikning var Hias’ beregnede utslipp i 2021 på 7000 tonn CO2, hvorav 4800 tonn var i forbindelse med investeringer.

Hias gjenbruker dermed totalt 3525 meter inntaksledning.

Ledningen ble lagt i 1991, og er så god som ny. Ledningen skal benyttes som inntaksledning til det nye vannverket på Ottestad.

Med inntak fra 250 meters dyp i Mjøsa og vannbehandling etter velprøvde prosesser har Hias VBA i Sandvika lagt til rette for god og sikker vannforsyning i lang tid. Oppgradering og fornyelse av både pumpestasjon og vannledninger til eierkommunene er også med å legge til rette for vekst på østsiden av Mjøsa.

Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg var å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet. Det er bygd et nytt vannbehandlingsanlegg med utvidet rensing, slik at Hias har en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet med Mjøsa som trygg vannkilde. Blant annet klimaendringer påvirker råvannskvaliteten i Mjøsa. Ledningen for hovedinntaket skal senkes til 260 meters dyp for best mulig kvalitet på råvannet.

Rundt 56 000 personer har vannforsyning fra Hias. Hamar, deler av Løten og Furnes har forsyning fra Hias VBA Sandvika. Innbyggerne i Stange og deler av Løten har forsyning fra Hias VBA Sandvika.

Hias VBA Sandvika og Hias VBA Vestbygda er reserveforsyning for hverandre, ved hjelp av den nylig bygde overføringsledningen mellom Hamar og Stange. Dermed ivaretar vi kravene til reserveforsyning.