VAV tester nå Pipeliner IBB 16, en fullstrukturell drikkevannsgodkjent strømpe i to lag.

Skal prøve flere strømper i vinter

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV) jakter på flere muligheter til å fornye vannledninger uten å grave. I vinter skal man blant annet teste en robot som freser og tetter i anboringer. Målet er å gjøre det mulig med NoDig-fornyelse av vannledninger ned til 150 mm.

0

I Oslo og Trondheim pågår for tiden prosjektet Renvann, der man gjennom en rekke delprosjekter ser på ulike løsninger for gravefri fornyelse av vannledninger ved bruk av strømper. Som en del av dette er Pipeliner i gang med utvikling av en robot som skal gjøre det mulig med strømpefornying også på anboringer. 

Pr i dag er det ikke mulig å få vannstrømpen tett ved anboring uten å grave, men det er i ferd med å endre seg. Løsningen Pipeliner er i gang med består av en robot som sendes inn i en vannledning med nylig installert strømpe. Den finner anboringer, freser opp strømpen og installerer en plugg som tetter anboringen mot strømpen. Den ferdig installerte vann strømpen er 6-15 mm tykk, avhengig av dimensjon, trykklasse og fall.

Systemet skal være klart til uttesting av en prototype i løpet av kommende vinter, og skal gjøre det mulig med strømpefornying også på 150 mm vannledninger med anborede stikkledninger uten graving. Det er en viktig forutsetning for at både Oslo og andre kommuner skal kunne ta i bruk vannstrømper. 

– Det er ikke lett å finne vannledninger med dimensjon DN150-DN350 uten stikkledninger, sier Elisabeth Hovda, leder for Materialkomiteen i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. 

Elisabeth Hovda i VAV er stolt over testriggen mekaniker Leif Arild Husby og hans kollegaer har bygget. 

Rørfornyingsentreprenøren Pipeliner, med hovedkontor i Bergen stiller opp med testing av sine produkter og løsninger for VAV. I løpet av høsten har VAV og Pipeliner sammen testet installasjon av IBB 16, et strømpesystem godkjent for bruk på drikkevann. 

– Vi snakker med mange kommuner. Alle følger spent med på utfallet av dette. Det er veldig positivt at VAV går foran på fornying med vannstrømpe. Hovedstaden har lenge blitt betraktet som tilbakeholden med å prøve ut ny teknologi, men nå går de foran. Det er utrolig inspirerende å være med på utvikling og utprøving sammen med et så stort og sterkt miljø, med mye forskjellig kompetanse. Dette er et utviklingsprosjekt for alle parter. Det er svært lærerikt å være med på, sier Tor Heggernes. 

– Strømpefornying er en nødvendig metode for å fornye drikkevannsnettet. Det vet vi. Vi har mye bend på ledningsnettet. Derfor trenger vi å vite om det er god nok kvalitet i disse strømpeproduktene. Vil de hjelpe oss? Er det for eksempel mulig å installere dem i bend uten for mye skrukker i innersving? Det er sånne ting vi ser på her, og som er kjempeviktig å få inn kunnskap om, sier Elisabeth Hovda. 

VAV har satt opp en egen testrigg for VA-produkter, i form av en container innredet med en jig for simulering av mange ulike monteringssituasjoner og type produkter. I testriggen er rørbendet delt i to i lengderetning, slik at man kan se nøyaktig hvordan strømpen oppfører seg i den kritiske innersvingen av bendet. 

Elisabeth Hovda og kollegene i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune er svært fornøyd med testriggen. Og ikke minst mulighetene den gir når det gjelder å utforske teknologi sammen med leverandører. 

– Vi er så fornøyde! Flinke og kreative folk i vår egen mekaniske avdeling har laget en fantastisk fleksibel testrigg. Her har vi fått en kjempemulighet, og vi har et kjempegodt samarbeid entreprenører og strømpeprodusenter. Dette er et nytt område for oss. Vi har ingen kunnskap om dette i dag, sier Hovda. 

Containeren har blitt bygget med midler kommunen har fått fra Folkehelseinstituttets fond for teknologiutvikling innen drikkevannsforsyning. Her stiller FHI en pott på fem millioner kroner pr år til disposisjon for ulike typer teknologiutvikling på området. 

Dette er midler alle kommuner kan søke på. Drammen kommune har også fått midler herfra, som har blitt brukt til å teste rør-i-rør-systemer til bruk i stikkledninger. 

Les også: Valgte fullstrukturell vannstrømpe gjennom krevende knutepunkt