Brevet fra Incopa er "undertegnet" av alle disse medlemmene.

Energiprisene kan føre til krise for vannrensing

Medlemmene av Incopa (European Inorganic Coagulants Producers Association) advarer i et brev adressert til alle myndigheter og nasjonale myndigheter i EU og andre land om en massiv krise for tilgjengeligheten av vannbehandlingskoagulanter.

0

Brevet beskriver en «…historisk lav tilgjengelighet av flere råvarer for å kunne produsere jern- og aluminiumbaserte koagulanter, som saltsyre (HCl).»

Kjemikalieprodusentene i Incopa representerer 85 prosent av den europeiske produksjonskapasiteten for koagulanter for vannbehandling. Blant de undertegnende selskapene er de to som dominerer det nordiske markedet; Kemira og Feralco.

Det er de massive prisøkningene på gass og energi som ifølge Incopa forårsaker mangel på de grunnleggende kjemikaliene som trengs for produksjon.

Faktum er at mange av fellingskjemikaliene har sitt utgangspunkt som rimelige biprodukt fra andre industrier. Et eksempel her til lands er produksjon av jernklorid, som er et biprodukt fra malingsproduksjon. Lenge har myndighetene sett positivt å at det som ellers ville være et avfall, i stedet går til vannrensing.

De industrielle prosessene som kaster av seg biprodukter er imidlertid ofte svært energikrevende og de økte energiprisene har tvunget mange produsenter til å redusere og til og med stoppe produksjonen.

I brevet fra Feralco pekes det på at økningen i gass- og energipriser har ført til en historisk kort tilgjengelighet av flere råvarer for å produsere jern- og aluminiumbaserte koagulanter, som saltsyre, som er et grunnleggende kjemikalium som vanligvis er et biprodukt fra energiintensive industrier som polyuretan, PVC og andre. Økningen i energiprisene har tvunget mange produsenter av disse sektorene til å redusere eller til og med stoppe produksjonen. Den direkte ringvirkningen er å frata industrien vår de viktige råvarene, og deretter sette behandlingen av vann i Europa i alvorlig fare.

Det nordiske markedet er naturligvis også påvirket. Kemiras produksjon av saltsyre i Helsingborg kommer ikke fra plastkjemi, men som et biprodukt fra gjødselproduksjon. Denne industrien er også energikrevende og under veldig hardt press. Hvis produsentene her reduserer sin aktivitet vil en eventuelll stor saltsyremangel ramme produksjon av vannrensende koagulanter.

I en pressemelding tdligere denne måneden varslet Kemira om en umiddelbar prisøkning for alle sine produkter i det Europeiske markede. Dette begrunnes ved at kostnadene for elektrisitet og naturgass har økt raskt og bidrar til den generelle inflasjonstrenden de siste månedene.

I Sverige har Kemira varslet at man 1. oktober vil beregne et tillegg til alle kunder, for økte energikostnader for de fleste av sine produkter, som for eksempel utfelling og flokkuleringskjemikalier. Prisøkningene vil være betydelige og variere fra produkt til produkt.

Koagulanter er vitale produkter for drikkevannsproduksjon, industriell prosessvannrensing og både urban og industriell avløpsvannbehandling.

Incopa har bedt myndighetene om å ta grep på på europeisk nivå. I forkant av det neste ekstraordinære energirådet i slutten av september, ønsker Incopa at de ulike lands representanter til å ta en aktive rolle i denne forbindelse, og man oppfordrer EU til å handle raskt for å redusere energikostnadene for den energiintensive industrien, for å sikre tilstrekkelig tilførsel av uorganiske koagulanter til vannbehandlingsindustrien, både kommunal og industri.