Ny HR – leder på plass

0

Andrea Nybakk-Simjak begynte i stillingen som HR-sjef for Xylem Norge 1. september. Nybakk-Simjak kommer fra The Adecco Group der hun har vært en del av konsernledelsen i rollen som HR Business Partner for Norge.

– Xylem er et svært imponerende selskap med en tydelig retning for fremtiden, og med stort fokus på bærekraft. Engasjement, stolthet og unik kompetanse hos våre ansatte er faktorer som allerede har gjort inntrykk. Og det er med stor glede og ydmykhet jeg blir med på den spennende reisen mot ytterligere vekst, der jeg skal jobbe med å styrke alle områder knyttet til mennesker og kultur, forteller Andrea Nybakk-Simjak.

Arne Håkon Burdal, daglig leder i Xylem Water Solutions Norge AS, er svært fornøyd med ansettelsen av Nybakk-Simjak. 

– Håndtering av vann på en bærekraftig måte er det vi jobber med til daglig, og dette er en av de virkelig store globale utfordringene i vår tid. Vi har de siste årene posisjonert oss ytterligere i Norge for å bidra til å løse de norske utfordringene knyttet til dette. Den viktigste faktoren vi har for å håndtere disse utfordringene er de menneskelige ressursene vi har gjennom våre ansatte. Andreas bakgrunn og erfaring vil være et viktig bidrag i vårt videre arbeid med å utvikle vår kompetanse og samhandling, avslutter Burdal.