Fra Hias nye vannverk

Stor oppslutning om Moldeprosessen

Nylig ble Moldeprosessdagene gjennomført for 12 gang. Denne gangen ble arrangementet lagt til Hamar, der man finner en av de nye anleggene med løsningen.

0

Samlingen om den såkalte Moldeprosessen hadde i år historisk stor oppslutning. Som vanlig inneholder samlingen foruten en faglig del også en befaring på et anlegg der prosessen er i bruk.

– I år fikk vi lov å sjekke ut nye Hias vannbehandlingsanlegg. Anlegget ble satt i drift våren 2022, og forsyner Hamar-regionen med drikkevann, det er blitt et flott anlegg, forteller Anne Skumsvoll Nese ved Asplan Viak, som arrangerte dagene på Hamar.

Les om vannverket


Neste forteller at Moldeprosessen er en av de eldste norske originale renseprosessene, og at den ble utviklet av Asplan Viak tidlig på 90-tallet for å kunne behandle det typiske norske overflatevannet. Tanken var at prosessen skulle brukes på små vannverk, men med tiden har dette blitt en foretrukken metode også for større vannverk.

– Vår intrykk er at dette ble et vellykket seminar og besøket på vannverket falt i smak. På Hamar var tilgang på fellingskjemikalier og mulighet for manuell drift etter et antatt IT-angrep to temaer som vekket en god del interesse og engasjement i salen. Forøvrig er det ikke noe revolusjonerende nytt å melde siden de forrige Moldeprosessdagene. Som kjent er kanskje det et viktigste formål med samlingen at folk fra ulike deler av landet skal kunne utveksle erfaringer og lære mer, forteller Nese.

Nese forteller videre at inntrykket er at prosessen har vist seg stabil og robust, og med årene har stadig større kommuner valgt den.

– Nå skal som kjent Oslo kommune benytte den på sitt nye renseanlegg på Røa, med ny råvannforsyning fra Holsfjorden. Det blir det største så langt, fortalte Nese, som forøvrig forteller at i de siste årene har det blitt mer vanlig at kommunene ber om en LCA (livssyklusanalyse), før man bestemmer seg for prosessløsning.

– Sammenligningene viser at Moldeprosessen kommer godt ut, særlig på energi(strøm)bruk. Ellers er det totalkostnader og driftssikkerhet som gjør at mange større anlegg velger denne prosessen, forklarer Nese.

Moldeprosessdagene arrangeres av Asplan Viak og målgruppen er driftsoperatører og administrativt personell som driver/eier Moldeprosessanlegg. Moldeprosessdagene ble arrangert for første gang i 1999, og har siden da blitt arrangert hvert andre år. Hensikten med disse dagene er erfaringsoverføring og nettverksbygging slik at anleggene kan designes og driftes så optimalt som mulig.

Det er i dag om lag 45 anlegg i drift i Norge som bruker Moldeprosessen, mens og det er flere kommende Moldeprosessanlegg under prosjektering og bygging, hvor mange er store anlegg:

Huseby VBA (vannbehandlingsanlegg), Ny vannforsyning Oslo
Kattås VBA, Asker og Bærum Vannverk (ABV)
Ålesund VBA – Ålesund kommune
Espeland VBA – Bergen kommune
Ørland VBA – Ørland kommune
Åna-Sira VBA – Sokndal kommune

Les om Moldeprosessen