Granulatet går ned i kummen, men fanges opp i en sil. Alle foto: Ulefos

Fanger granulat i overvannskummer

En av Europas ledende produsenter av isolasjon, byggesystemer, spesialprodukter og emballasje, samler opp rester fra produksjonen med granulatfanger i kummene. Dermed hindrer man granulatet å komme inn i rørsystemet, og i verste fall i sjøen.

0

Å skille overvann og spillvann er blitt viktig for ikke å overbelaste renseanlegg i perioder med nedbør. Derfor er det blitt stadig mer fokus på primær-rensing i ovevannssystemer. Et viktig tiltak i denne forbindelse er å fange opp plast og gummi, som i verste fall kan ende opp i miljøet, enten det ledes til terreng eller om det går til renseanlegget, noen ganger ut fra overbelastede pumpestasjonen.

For å stanse granulatet i tide har Jackon i Fredrikstad i lengre tid brukt en egenkomponert løsning for oppsamling av materialet polystyren, slik at de små kulene og bitene ikke forsvinner ned i kummen. De fant imidlertid en bedre løsning i en norskprodusert granulatfanger.

–Jeg begynte å Google for å finne en erstatning til løsningen jeg hadde laget selv. Det var da jeg oppdaget granulatfangeren, sier Arne Knutsen, vedlikeholdsansvarlig bygg og anlegg i Jackon i Fredrikstad.

Jackon har nå ettermontert 26 granulatfangerne i kummer utendørs, og de opplever at granulatfangerne har vært enkle å installere og drifte i hverdagen. Arne forteller at de har rutiner på å tømme dem en gang i uken. 

Jackon har lenge vært opptatt av å iverksette klimatiltak som kan redusere utslipp knyttet til produksjonen. Det er viktig for dem å unngå at kuler og biter av polystyren reiser med overvannet og ned i kummene. Spesielt med tanke på utslipp i sjøen, som ligger i nærheten av fabrikken.

Som medlem i Operation Clean Sweep, et internasjonalt initiativ hvor produsenter av plast har gått sammen for å finne løsninger som kan redusere plastavfallet, er de nøye med å vurdere og identifisere potensielle utslippspunkter.

– Vi plukker opp, veier og måler restene fra produksjonen, for så å rapportere det inn til Operation Clean Sweep, forteller Tone Cecil.

Gjennom 2021 fikk Jackon samlet inn og veid opp 15.000 liter med kuler og biter av polystyren fra produksjonen. 

Tone Cecilie Lie, bærekraftsansvarlig hos Jackon

Granulatfangeren er en av flere løsninger som blir brukt. Det innsamlede volumet er 15% lavere enn året før, noe som indikerer at de iverksatte tiltakene som skal redusere restmateriale fra fabrikkene faktisk fungerer.

Polystyren har en svært lav vekt, det er derfor viktig for dem å få fanget opp restene, så det ikke blir tatt av vind eller nedbør. Granulatfangeren gjør det enkelt å få samlet opp produksjonsrestene som tar vannveien mot kummen.

– Vi er opptatt av at restene ikke kommer på avveie. Både store og små biter samles inn, avslutter Tone Cecilie.

Da granulatfangeren til Ulefos ble utviklet, var den tiltenkt i områder omkring kunstgressbaner for å samle opp granulat fra fotballbanen.

–Ulefos granulatfanger er en god løsning rundt kunstgressbaner, men den har flere bruksområder. Den egner seg også svært godt ved miljøstasjoner og andre områder hvor det er en risiko for at avfall eller andre gjenstander havner ned i kummen, forteller Anders Gustavsson, distriktsansvarlig selger øst, gategods, bygg og anlegg hos Ulefos.