Kunstig intelligens gjør det mulig å forutse hvor overvann vil gjøre skade. Foto: Kenneth Sporsheim.

Det kan bli vannskader for 22 milliarder

Kostnadene for værrelaterte vannskader på bygninger og innbo alene vil kunne beløpe seg til om lag 22 milliarder kroner de neste ti årene. Det forsiktige anslaget, som er utregnet av Fremtind, viser en økning på nær 40 prosent sammenlignet med forsikringsutbetalingene det foregående tiåret

0

Den samme beregningen viser at forsikringsutbetalingene for slike skader i 2030 alene vil kunne komme opp i rundt 2,6 milliarder kroner.

– Vi må derfor forebygge mer. Overvannmodellen vil hjelpe oss med det, og i tillegg jobber vi hele tiden med å gi råd om hvilke tiltak boligeiere må gjøre for å forhindre skader, sier Benjamin Raugland, leder for eiendomsprodukter i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Fremtind kan ikke finansiere alle tiltak, men det er mulig å premiere de som gjør tiltak ved å redusere prisen på forsikring eller fjerne egenandel på enkelte skader.

– Vi vil også gi råd til kommuner om hvilke tiltak de bør gjøre, for eksempel for å forhindre vannskader i et boligfelt. I tillegg gir mange banker gunstige lån til tiltak som reduserer klimarisikoen på sitt hus, sier Raugland.

Ifølge Finans Norge har forsikringsbransjen registrert over 326 000 værrelaterte vannskader* og over 117 000 naturskader** i Norge de siste ti årene. Samlet erstatningskostnad på disse skadene er på over 28 milliarder kroner. Av dette utgjør værrelaterte vannskader over 16 milliarder kroner. Det er en markant økning i forhold til de foregående tiårene***.  

Kart over hvor vann vil renne og samle seg i Oslo. Skjermdump: 7Analytics

– Urbanisering og klimaendringer har satt oss i en vanskelig situasjon, og vi er helt avhengig av ny teknologi for å tilpasse oss, sier Jonas Torland i startup-selskapet 7Analytics.

Med kunstig intelligens har 7Analytics laget en overvannsmodell forsikringsbransjen kan bruke for å forstå hvor vann vil gjøre skade. Modellen vil med stor presisjon fortelle hvor overvann fra styrtregn og flom vil bevege seg og hope seg opp.

– Modellen til 7Analytics er kanskje det viktigste verktøyet for skadeforebygging som har blitt laget for forsikringsbransjen, kommuner og utbyggere noen gang, sier Raugland.

Forsikringsselskapene må forstå klimarisikoen til den enkelte bygning, boligutbyggere må forstå hvordan nye prosjekter påvirkes av ekstremt vær, og kommunene må se stort på klimatilpasning.

– Hvordan sørger vi for at hele kommunen blir klimatilpasset, ett steg av gangen? Dette er en enorm oppgave, men nå kan norsk teknologi være løsningen på mange av disse utfordringene, sier Torland.


*  Vanninntrengning utenfra, tilbakeslag og stopp i avløp og frost
** Storm, flom, skred, stormflo og jordskjelv 
*** Finans Norges klimarapport 2022