MBBR reaktor med biolegemer er et viktig rensetrinn i renseanlegg, nå viser det seg at virus kan reduserer rensegraden

Renseanlegg kan få forkjølelse

Mikrobiologien på et renseanlegg fungerer dårligere dersom det blir infisert med virus. Flere viruspartikler gir økte utslipp av organisk karbon. Det viser en forskningsstudie publisert i Water Research X, av svenske forskere.

0

– Bakteriesamfunn blir stadig utsatt for virus som infiserer dem. Vi stilte oss selv spørsmålet om renseprosessen periodevis kan være mer utsatt for infeksjoner og hva som skjer da, sier Oskar Modin, adjunkt ved institutt for arkitektur og samfunnsteknikk, i en pressemelding.

Oskar Modin og hans forskerkolleger målte mengden viruspartikler i det rensede avløpsvannet fra fire ulike renseanlegg i Sverige. Mengden virus ble så sammenlignet med hvor mye organisk karbon som ble frigjort fra renseanleggene.

Organisk karbon brytes lett ned i naturen, noe som gir økt oksygenforbruk i vannet det slippes ut i. Et virusinfisert renseanlegg øker denne effekten. Årsaken er delvis at virus i seg selv består av organisk karbon. Men også fordi virusangrepet på bakteriene skader bakterienes celler, noe som fører til at enda mer karbon slippes ut i vannet.

– Da vi målte viruspartikler i vannet fant vi en sammenheng mellom virus og organisk karbon – når det var mer virus var det også mer organisk karbon i det utgående vannet, sier Oskar Modin.

Virus er avhengige av en vert for å reprodusere. Siden det er så mye bakterier i avløpsrenseanlegg, som kan fungere som verter for virus, vil mengden virus raskt øke dersom bakteriefloraen blir infisert. Men det er ingen risiko for at disse virusene infiserer mennesker.

– Virus er ofte spesialisert på en bestemt art, noe som gjør at mennesker og bakterier ikke kan bli infisert av samme virus. En mulig måte å påvirke mengden virus i renseanlegg kan være å justere styringen av renseanlegget. Vi så forskjeller mellom renseanleggene i studien. Vi tror at de kan kobles til hvordan de biologiske renseprosessene er utformet eller styrt, sier Oskar Modin.

Den vitenskapelige artikkelen “A relationship between phages and organic carbon in wastewater treatment plant effluents” er publisert i Water Research X og er skrevet av Oskar Modin, Nafis Fuad, Marie Abadikhah, David l’Ons, Elin Ossiansson, David J. I. Gustavsson, Ellen Edefell , Carolina Suarez, Frank Persson, Britt-Marie Wilén.

Forskerne er aktive ved Chalmers og Lund universiteter. (ÆSJ)