Bruker overvann som vannkilde

Til mange formål, som spyling av toaletter, vaskemaskiner og vanning av grøntområder trenger man ikke drikkevannskvalitet. Et forsøk med membranfiltrering av overvann har vist seg å være vellykket.

0

I løpet av ett år har pilotanlegget i Spexardammen, Brunnshög, vært stedet for å teste membranrensing av overvann. Målet er å utvikle kompakt teknologi for å rense overvann til ulike bruk i eiendommer, for eksempel til vaskemaskiner, toalettspyling og lignende.

Membran

Pilotanlegget ved Spexardammen har vist at membranrenseteknologien fungerer godt for å rense overvann fra for eksempel bakterier, mikroplast og metaller.

– Vi vil presentere resultatene mer detaljert når forskerteamet er ferdig med alle analyser og rapporter., sier Therese Jephson som er prosjektleder i Rewaise.

Spare

Drikkevann brukes i dag til blant annet vaskemaskiner, toaletter og til vanning av avlinger og hager. Samtidig råder vanningsforbud i flere skånske kommuner om sommeren.

– Min vurdering er at i dag er folk mye mer bevisste på at vi må spare på drikkevannet, sier Therese Jephson.

Sammen med universiteter, kommuner og eiendomsbesittere man gjennom prosjektet testet ut måter å rense regnvann fra for eksempel dammer slik at det kan brukes til ting som ikke krever at vannet er drikkbart.

Kaffefilter

Løsningen går kort fortalt ut på å pumpes vann opp fra en demning, renses ved å filtrere det gjennom en membran og pumpes tilbake.

– Det fungerer som et kaffefilter, men membranen vår er 100 ganger tettere, sier forsker Frank Lipnizki fra Lunds universitet.

Større skala

Fra og med neste år skal prosjektet testes i større skala når det installeres på nybygde eiendommer i Brunnshög i Lund og Segepark i Malmö.

– Rundt 2025 skal vi ha konseptet evaluert og klart, og til da håper vi også at vi har en ny prototype på gang som vi kan bringe på markedet, sier Therese Jephson.

Se TV INNSLAGET