ISO 45001 gir et dokumentert og sertifisert tryggere arbeidsmiljø for Svein Georg Hansen (t.v.) og Roy Krohn-Hansen i Norva24 Drammen. (Foto: Jørn Søderholm)

Har kvalitetssikret arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøstandarden ISO 45001 skal dokumentere at bedriften har gode verktøy for å lede og styre arbeidsmiljøet, og gjennom dette forebygge og redusere jobbrelatert sykdom, skade og død. ISO 45001 erstattet i 2018 standarden som til da het OSAS 18001.

0

Sertifisering i en eller annen form blir mer og mer vanlig. I stadig flere tilfeller krever både offentlige og private kunder sertifisering av sine leverandører. Nylig kunne Norva24 som en av de aller første i bransjen vise til at man er sertifisert etter arbeidsmiljø-standarden ISO 45001.

– Å gjøre dette er veldig viktig for oss, og det er mye arbeid som ligger bak den sertifiseringen. Her ligger vi i forkant, helt i tråd med vår visjon om å være et fyrtårn for bransjen. Standarden krever blant annet at vi finner – og utbedrer – ulykkesrisikoer FØR ulykker skjer. Sertifiseringen er et kvalitetsstempel på arbeidet vi gjør med HMS og arbeidsmiljø som gir både en forpliktelse til oss om bedrift og en forsterket trygghet til våre medarbeidere, sier Hansen. sier en fornøyd CEO Tore Hansen i Norva24 Norge.

Per Inge Kalstad

Norva24 Norge kan vise til mange års erfaring med ISO-sertifisering. Å få inn flest mulig meldinger om observasjoner (mange andre kaller det «avvik») er et tegn på godt arbeid med kvalitet og HMS i bedriften. Når bedriften nå er sertifisert også etter ISO 45001, så betyr det enda et skritt på veien mot alltid å bli bedre.

– ISO er et kvalitetsstempel. Sertifisering etter ISO er en dokumentasjon på at vi jobber riktig. Selve sertifikatet er viktig som dokumentasjon overfor våre kunder og forbindelser. For oss selv er det det systematiske og kontinuerlige arbeidet vi gjør med forbedring som er viktigst. At vi jobber klokt, og at vi alltid anstrenger oss for å bli bedre, sier CEO Tore Hansen i Norva24 Norge.

ISO-sertifikatet er ikke bare et papir, det er en kontinuerlig prosess for å bli bedre.

– Sertifiseringen stiller strenge krav vi som selskap og våre medarbeidere skal leve opp til. Det er nødvendig når vi skal oppfylle vårt løfte om å levere mer enn forventet, sier kvalitets- og HMS-leder Per Inge Kalstad i Norva24 Norge.

ISO 45001 erstattet i 2018 arbeidsmiljøstandarden som til da het OSAS 18001. ISO 45001 har en mer proaktiv tilnærming enn den tidligere versjonen.

– Vi er underlagt strenge kontrollrutiner der sertifikatutstederen gjennom årlige oppfølgingsrevisjoner og resertifisering hvert tredje år påser at vi overholder kravene i standarden. Det er et bevis på at vi jobber aktivt for å forbedre oss overfor kundene. Denne verdien overfor kundene er viktigere enn selve sertifikatet, sier Kalstad.

ISO 45001 – arbeidsmiljø skal dokumentere at bedriften har gode verktøy for å lede og styre arbeidsmiljøet, og gjennom dette forebygger og redusere jobbrelatert sykdom, skade og død.

  • Dokumenterte resultater innen arbeidsmiljø, færre uønskede hendelser
  • Effektivt og systematisk arbeid med forbedring av arbeidsmiljø
  • Følger krav i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften, pluss ekstra styringsprinsipper og involvering av ansatte
  • Styrke ledelsens forpliktelse til aktivt å forbedre arbeidsmiljøet
  • Alle ansatte er direkte involvert i det kontinuerlige arbeidet med å bli bedre.