Ved hjelp av IoT kan f.eks. kummer gjøres smartere.

Ønsker å levere smartere produkter

IoT-selskapet Xepto jobber med overvåkning, rapportering og alarmering i ekstreme rom. Spisskompetansen ligger innen vann/avløp og lager/logistikk, hvor de leverer batteridrevne produkter som sender data fra sensorer til egen skytjeneste via NB-IoT (NarrowBand IoT).

0

Ulefos og Xepto har de siste årene jobbet tett sammen med å utvikle neste generasjon av integrerte IoT løsninger for vann og avløpssektoren. Nå var imidlertid tiden inne for å formalisere et enda tettere bånd mellom selskapene.

Dette skjer ved at eier i Ulefos, selskapet Cappelen Holding, går inn på eiersiden i Xepto.

– Vi ser et stort potensial innen dette området hvor datadrevet innsikt danner grunnlaget for beslutninger som tas, sier Martin Sagen, CEO Ulefos Group.

– Dette er rett og slett fremtiden. Med Ulefos sin kunnskap og lange erfaring innen VA sektoren, og Xepto sin ekspertise på teknologiutvikling mot VA nettverket, kan vi sammen bygge de riktige løsningene for en mer effektiv og sikker håndtering av vann og avløpsnettet., sier Ulefos i en pressemelding.