Trygt drikkevann er en samfunnskritisk faktor og å sikre det er Mattilsynets mål.

Sikkerhetsmangel ved drikkevann – dømt til å betale millioner

VA Syd hadde ikke god nok sikkerhetsklarering for ansatte som jobber med drikkevannsforsyning i Skåne. Nylig ila forvaltningsretten selskapet en bot på seks millioner. VA Syd ønsker å anke.

0

VA Syd hadde ikke sikkerhetsklarert rundt 70 ansatte som jobbet med skåningenes drikkevann. Nå dømmer forvaltningsretten selskapet til å betale seks millioner kroner i straffegebyr.

Det var i begynnelsen av mai at fylkesnemnda vedtok at kommuneeide VA Syd hadde sviktet så alvorlig i sikkerhetsarbeidet at selskapet måtte betale et sanksjonsgebyr.

I tillegg til å ikke ha utført noen sikkerhetskontroller på en stor gruppe ansatte, har de heller ikke oppdatert sikkerhetsplanen sin siden 2013.

En tidligere ansatt

Fylkesnemnda mente at VA Syd skulle betale 7 millioner i straffegebyr. Selskapet anket til forvaltningsretten, som har skrevet ned gebyret med én million.

VA Syd har hele tiden sagt at feilene som er begått skyldes en tidligere ansatt som ikke gjorde jobben sin.

Retten skriver i sin dom at det er vanskelig å trekke noen annen konklusjon enn at personen opptrådte «svært upassende og nonsjalant», men at dette ikke fritar VA Syd for ansvar.

Det er styret og personer i ledende posisjon som har ansvaret for å gjennomgå sikkerhetsarbeidet. Retten anser at ledelsens «fravær av aktivitet» var alvorlig.

Ønsker å anke

Mangelen på sikkerhetsarbeid er alvorlig, men fordi selskapet ikke har handlet med vilje og fordi det har samarbeidet med myndighetene siden manglene ble oppdaget, skriver forvaltningsretten ned straffegebyret til seks millioner.

Joel Olthed, forbundsdirektør i VA Syd, svarer i en epost til SVT at de har til hensikt å anke forvaltningsrettens dom i saken. Han mener det er det første straffegebyr i sitt slag og det er viktig at de omfattes av samme lovverk som alle andre.

Se artikkelen på SVT