Frevar

Frevar bryter 2 milliarder grensa

Det nye renseanlegget på Øra skal bygges med nitrogenrensing. Her har Frevar tatt utgangspunkt i kravene om 70 prosent rensing, og hvor Frevar har tatt høyde for inntil 75 prosent nitrogenrensing. Men i forbindelse med nye signaler fra EU og miljømyndighetene vil kravene øke.

0

– Statsforvalteren viser til nye EU-bestemmelser som betyr at rensekravet for nitrogen kan bli 85 prosent. Denne beskjeden har vi hittil bare fått muntlig. Vi er usikre på hva dette vil bety for prisen for det nye anlegget i Fredrikstad. Her ligger det et nytt usikkerhetsmoment, sier styreleder Hege Dubec til Fredrikstad Blad.

Formannskapet fikk vite den kraftige prisøkningen for renseanlegget i september. 

Daglig leder Roy Sandgrind i PPM Prosjekt, som bistår Frevar med etableringen av avløpsrenseanlegget, fortalte nylig formannskapet at lønns- og prisveksten har vært på 22 prosent sammenlignet med 2021-budsjettet. 

Denne uken skal bystyret i Fredrikstad godkjenne den nye styringsrammen for renseanlegget, som er oppgitt til 2,015 milliarder som P50 (som betyr at det er 50 prosent sannsynlighet for å unngå overskridelse), mens P85 (med 85 prosent sannsynlighet) er på 2.145 milliarder. 

Finansieringsrammen øker dermed med 389 millioner, cirka 24 prosent, fra nåværende P50 på 1,626 milliarder.

Ifølge kommunedirektøren i Fredrikstad vil avløpsgebyret alene forventes å øke med over 5.300 kroner i året, fra 4.777 kroner i 2022 til 10.096 kroner i 2026, det er mer enn en fordobling, 113 prosent opp. Dette er priser for en standardbolig, og utgiftene vil variere med forbruk. Gebyrene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter, og prisene er inkludert mva.

Over fire år, fra 2022 til 2026, regner man med at regningen for vann, avløp, renovasjon og feier til sammen vil stige med hele 70 prosent, fra 10.509 kroner i 2022 til 17.943 kroner i 2026.

Innbyggerne skal både dekke utgifter til nytt renseanlegg og en kraftig oppgradering av ledningsnettet.