Industriselskapet Perstorp i Stenungsund vil spare 1,1 millioner liter ferskvann per år. foto: Perstorp

Vil bruke renset kloakk til industriformål

De fleste avløpsrenseanlegg er blitt lokalisert uten framtidig tanke om industrielle synergieffekter, men der det ligger til rette for det kan man høste store fordeler. Et eksempel på gode synergier er at Stenungsund kommunes rensede avløpsvann skal brukes av industriselskapet Perstorp.

0

Det kjemiske industriselskapet Perstorp investerer i en løsning for å bruke renset avløpsvann fra Stenungsunds kommunale renseanlegg som kjølevann til selskapets produksjonsanlegg i Stenungsund. Fullt utbygd vil anlegget spare 1,1 millioner liter ferskvann per år.

Vannforsyning

Perstorp sikrer dermed sin fremtidige vannforsyning til selskapets anlegg i Stenungsund.

– Dette er en viktig teknologi å utvikle for oss. Vi planlegger å implementere det på flere steder rundt om i verden i fremtiden i vårt forsøk på å redusere ferskvannsforbruket. Vannmangel er allerede et faktum over hele verden. Kjemisk industri har et ansvar for å redusere bruken og finne nye løsninger som også kan støtte storsamfunnet, sier Anna Berggren, Vice President Sustainability, i en pressemelding nylig .

Ifølge tidsskriftet Circulation er det foreløpig ingen muligheter for verken Perstorp eller noe annet petrokjemisk selskap til å utvinne mer rent vann fra kommunens Hällungen vannkilde enn det som allerede gjøres.

Perstorp bruker i dag ca 1,2 millioner kubikkmeter rent vann årlig til kjøling og eventuell økt kapasitet der er ikke tillatt. Nå kan i prinsippet hele uttaket i stedet gjøres fra utgående renset avløpsvann.

– Et spennende og håndfast prosjekt fra et bærekraftssynspunkt, så det er veldig bra at vi nå har tatt et vedtak og har en avtale på plass mellom Stenungsund kommune og Perstorp, sier kommunestyrets leder Olof Lundberg.

Hydrogen

Det resirkulerte vannet skal også brukes til produksjon av fornybart hydrogen via elektrolyse til Perstorps konverteringsprosjekt Project Air, samt til andre strategiske investeringer.

Project Air er et initiativ for en klimanøytral kjemisk industri der Perstorp Group og deres partnere Fortum og Uniper skal produsere bærekraftig metanol for kjemisk produksjon ved bruk av sirkulære produksjonsmetoder og redusere karbondioksidutslipp med cirka 500 000 tonn per år. Dette tilsvarer de årlige utslippene fra cirka 340.000 nye biler som går på fossilt drivstoff. Storskala produksjon av bærekraftig metanol er planlagt i 2026.

– Gjenbruk av avløpsvann som kjølevann er et godt eksempel på hvordan Perstorp bruker sin tekniske kompetanse og ressurser til å overføre sin bærekraftsvisjon til konkrete investeringer, avslutter Gauthier Hanquet, site manager og CEO i Perstorp Oxo AB .

Igangsetting forventes i løpet av 2023.