Alle bilder. Rudolf Svensen

Kloakk uten filter på Hundvåg

Når det regner spyr det kommunale overløpet ut bleier, avføring, bind, tamponger, fiberkluter, porsjonssnus og sigarettsneiper. Det er også en offentlig badestrand rett innenfor overløpet, og der flyter det noen ganger med engangskluter, bind og kondomer.

0

Fiskeyngelen på Hundvåg har lenge måttet leve med et miljø krydret med brukte bind og snusporsjoner.

Kysttorsken, som for tiden sliter med fallende bestander, må kanskje finne trøst i truseinnlegg og brukte tamponger.

Badestrand

Så lenge Stavanger kommune sender ufiltrert kloakk på sjøen er det nemlig slik det kommer til å være inntil videre.

– Det er en offentlig badestrand rett innenfor overløpet, og der flyter det noen ganger inn engangskluter, bind og kondomer. På havbunnen der jeg dykker ligger det bleier, avføring, bind, tamponger, fiberkluter, porsjonssnus osv. når det regner, forteller undervannsfotograf Rudolf Svensen, som kan fortelle at det har regnet en del før de siste bildene ble tatt, men ikke mer enn det gjør mange ganger hvert år.

På havbunnen utenfor den offentlige stranda viser Rudolfs bilder tydelig at det ligger hauger med ferske bærsjeklumper utenfor det kommunale utslippet, som befinner seg på ca 17 meters dup ca 150 meter utenfor en badestrand.

Tredve år


– Jeg bor på stranda der og dykker ofte rett ut fra kjelleren for å fotografere. Siden 1992 har jeg hatt nesten 1000 dykk der og det har vært slik siden jeg flyttet dit i 1992. Det skjer forøvrig hver gang det regner kraftig. Nå lurer jeg på om kommunen har planer om å rette på forholdene, sier Svensen til VANytt.

Det ligger en pumpestasjon som tilhører IVAR på Kvitodden, bare 100 meter unna stranda, men etter nærmere undersøkelser viser det seg at det ikke er IVAR som eier utslippet. Det viser seg imidlertid at det er Stavanger kommune som har et overløpsrør som sender ubehandlet kloakk rett på sjøen når avløpsystemet ikke klarer å svelge unna.

70 lignende

Ifølge seksjonssjef VA-Forvaltning Bjørn Zimmer Jacobsen i Stavanger kommune stammer utslippet fra en forholdsvis liten avløpssone med fellesavløp.

– Overløp er en nødvendig installasjon på fellesavløpssystemet, og i Stavanger har vi om lag 70 overløp. Noen av disse er større overløpsstasjoner tilknyttet driftskontrollanlegget mens andre er mindre overløp i kummer ute på nettet. Vi jobber systematisk med kartlegging og oppfølging av alle overløpene i kommunen, med mål om både reduserte utslipp og redusert konsekvens av utslippene, sier Zimmer Jacobsen.

Er simulert

Zimmer Jacobsen forteller videre at det aktuelle overløpet er et av overløpene ute på nettet.

– I henhold til våre simuleringsmodeller og beregninger har dette få tilfeller med overløpsdrift og svært liten samlet driftstid. Dette kombinert med et forholdsvis dypt utslipp med lite næringsinnhold gjør at dette ikke har vært et overløp som kommer høyt på prioriteringslisten for forbedrende tiltak. I våre langtidsplaner ligger imidlertid separering av denne avløpssonen og fjerning av overløpet inne, svarer Zimmer Jacobsen.

Innbyggerne

– Med bakgrunn i denne henvendelsen vil vi ta en gjennomgang av grunnlaget for denne vurderingen og kvalitetssikre tallene vi legger til grunn. Dersom det skulle vise seg at overløpet er oftere i drift enn tidligere antatt kan dette medføre endringer i prioriteringene. Hovedutfordringen her synes å være at det kastes søppel i do. Overløp fungerer ganske godt så lenge toaletter brukes som de skal. Da er det fortynnet avløpsvann som slippes ut og faststoffer videreføres i all hovedsak til renseanlegg. Her ser det ut som søppel som ligger i sjøen. Dette skal absolutt ikke inn i kloakksystemet da dette både gir driftsproblemer på transportsystemet, utfordringer med renseprosesser og verst av alt som her forsøpling av sjøen. Det må derfor jobbes systematisk med problemstillingen slik at innbyggernes holdninger og vaner justeres, sier Seksjonssjef VA-Forvaltning Bjørn Zimmer Jacobsen.