Inviterer til oppstart med Betzy

Den 10 januar døpte Oslo Kommune den første tunnelboremaskinen i prosjektet inne i fjellet på Vefsrud ved Holsfjorden. «Betzy» er oppkalt etter politiker og kvinnesakskvinne Betzy Kjelsberg, som blant annet kjempet for arbeidernes rettigheter.

0

Betzys første jobb er å bore ca. halvparten den 19 kilometer lange tunnelen fra Huseby, der renseanlegget skal ligge, og til Holsfjorden, der vanninntaket vil ligge.

Tirsdag 14. februar inviterer man derfor til informasjonsmøte om tunnelboremaskinen som etter planen skal starte opp fra Huseby i slutten av februar og bevege seg vestover i retning Holsfjorden.

I møtet får man blant annet vite hva som skal skje, hvordan en tunnelboremaskin fungerer og hvordan de som bor nærmest kan komme til å høre maskinen i en kortere periode.

Det blir også god tid til spørsmål og svar.

Møtet er åpent for alle, men mest relevant for dem som bor i traseen som maskinen vil bevege seg innenfor. På dette kartet kan du se traseen som starter ved Huseby og går vestover.

 Ny vannforsyning Oslos prosjektside 

Driftsbygget på Husebyjordet. Illustrasjon: Multiconsult