Høydebassenget har helt glatt og lys innside og utløp midt i.

Nytt høydebasseng styrker vannforsyning i kystkommune

For å sikre godt vann til både hjørnestensbedrifter og befolkning har Nærøysund Kommune styrket vannforsyningen med et stort høydebasseng på 3000 kubikk. Sikkerhet og enkelt vedlikehold var viktig for valg av både utforming og materialer. Både glatt, lys innside og løsning på utløp bidrar til enkelt vedlikehold og god vannhygiene.

0

Som andre velfungerende kystkommuner har Nærøysund hatt god vekst de siste årene. Det er Norges største oppdrettskommune, og foruten å bidra med arbeidsplasser har næringa et stort behov for prosessvann av høy kvalitet. Foruten å ha et et levende næringsliv er kommunen et attraktivt mål for de som er interessert i fritidsfiske og kystkultur, der særlig det gamle fiskeværet på Sør-Gjeslingan er et populært reisemål.

Behov

– Det drives foruten oppdrett i sjøen både slakting, filetering og pakking av oppdrettsfisk her. Denne virksomheten er lokalisert på kystsiden av kommunen der det tidligere har vært mindre kapasitet i høydebassengene. Ved å legge et nytt høydebasseng ut til industriområdet på Marøya har vi styrket leveringen av vann til den delen av kommunen som trenger det mest, forteller Kurt Kristiansen, enhetsleder kommunalteknikk i Nærøysund kommune til VAnytt.

Ventilrom og trappetårn er bygningsmessig integrert med høydebassenget.

Nærøysund kommune var inntil 2020 to kommuner, Nærøy og Vikna, som forenklet kan sies å representere indre og ytre del av kysten nord i Trøndelag. Den forenede kommunen teller i dag ca. 10 000 innbyggere. Det er med bakgrunn i et økende behov for vann at kommunen styrker infrastrukturen, og særlig viktig er dette omkring Nærøysundet, hvor den største aktiveteten er.

Beredskap

På 1980 tallet var det største vannbehovet å finne ved meieriet på Kolvereid i tidligere Nærøy kommune, mens den ytre delen av kommunen omkring Rørvik drev med mottak og produksjon basert på hvitfisk. Fiskekakene fra Rørvik er viden kjent!

– Gradvis har delen omkring Rørvik hatt ytterligere vekst, og særlig innen fiskeoppdrett og foredling. Investeringen i nytt høydebasseng gir foruten høyere leveringskapasitet også mer reservevann dersom det skulle oppstå et brudd i forsyningen. Grovt sett øker vi ved denne investeringen beredskapen i denne delen av kommunen fra 24 timer til 48 timer, forklarer Kristiansen. 

Reserver

Selve vannverket ligger i den indre delen, ved Kolvereid, og har reserver for ytterligere vekst. Man har konsesjon på uttak av 2,2 millioner m3 pr år, og pr. i dag benytter man seg av ca 1,7 millioner m3 av dette. Daglig produksjon varierer med sesong men ligger normalt omkring 4-5000 kubikkmeter.

– Med det nye høydebassenget får vi ca 3000 kubikkmeter på lager like ved den største abonnenten, Sinkaberg Hansens foredling av oppdrettsfisk, som alene bruker ca 7-800 kubikkmeter pr døgn, forklarer Kristiansen.

Totalentreprise

Oppdraget å bygge høydebassenget ble lagt ut på Mercell der kommunen hadde laget en beskrivelse, og at man ønsket å ha dette på totalentreprise. Kommunen lot det være åpent for ulike løsninger, enten ett eller to bassenger, med eventuelt felles ventilkammer. 

– Vi fikk inn to tilbud og valgte det rimeligste. Etter nærmere dialog fikk vi det til slik at sikkerheten er spesielt ivaretatt. Dette handler om at det først var snakk om frittstående ventilkammer, noe vi hadde ønske om å endre på, til å få alt i ett, der ventilkammeret er integrert. Det er i dag kun en adkomst, først ved å gå gjennom ventilkammeret. Herfra går det dør videre til trappetårn som leder til luke i basseng, og som ligger i samme enhet der alt er innbygget, forklarer Kristiansen.

Samarbeid

Kontraktssummen på prosjektet endte på ca. 15 millioner inkludert eks mva, fra anleggsarbeid til og med instrumentering. Anleggsarbeidene ble startet ca mai 2022 og anlegget ble satt i drift rett på nyåret i 2023. Det var VA-Prosjekt Midt-Norge som fikk kontrakten, og som sto for både prosjektering og anleggsarbeider.

– Dette her fungert veldig bra gjennom hele prosessen, vi har hatt en positiv dialog gjennom hele, alt går så mye enklere når man har med smidige leverandører å gjøre, vi er veldig fornøyd med resultatet, vi har fått et anlegg av moderne standard som er enkelt å holde vedlike, takket være lyse vegger og rene flater innvendig, forteller Kristiansen.

Overflater

Høydebassenget har diameter 28 meter og høyde 5 meter og er bygget av Entec Brimer.
– Det er det største høydebasseng vi har levert. Alle våre basseng er bygget på samme prinsippet. Takene og vegger er av kompositt, som gjør dei tilnærmet vedlikeholdsfrie. Innvendig i høyde bassenget er det overflatebelagt, noe som gir optimal tetthet, med tanke på å hindre både innlekking og utlekking. Lyse innsider med glatt overflate gir lave driftskostnader, forteller Gunnar Ristesund ved Entec Brimer, som legger til at nye tak kan integreres i eldre sirkulære basseng som har problemer med lekkasje på taket.
– Dette har vært en viktig milepæl for oss, og vi har fleire kunder som etterspør denne størrelsen og enda større diameter, forteller Gunnar Ristesund ved Entec Brimer.

Sirkulasjon

En spennende detalj ved anlegget er at vannet tappes ut i midten av bunnen slik at det ikke blir dødsone i bassenget, som også gir noe selvrensing. Eventuelle små partikler vil samles i midten og føres videre ut. I tillegg har man ikke bygget eget tapperør, men har dette i stedet som en forgrening av utføreselsrøret. Dermed blir det ikke noen lang dødsone for tapperøret, bare en kort stuss som ved siden av utførelsesrør vaskes ved nedtapping. Dette er trolig første gang på et høydebasseng og ble foreslått av prosjekterende, Vebjørn Knotten.

– Ønske om integrert integrert adgang til tårn var kommunens forslag, og vi ser at dette var en god ide. Resultatet ble MEGET bra og mye bedre enn det jeg kunne se for meg da jeg begynte å tegne det ut. All ære til oppdragsgiver her, heretter vil dette konseptet hos oss gå under navnet Nærøysundmodellen, sier Vebjørn Knotten hos VA-Prosjekt Midt-Norge.

Fra ventilrommet.