Kongsberg. Numedalslågen, Nybrufossen and Vestsida. Nybrua to the left. Kongsberg church and Bergskrivergården. User:Mahlum, Public domain, via Wikimedia Commons

Gruvebyen legger til rette for utvinning av fosfor og nitrogen

Selve renseteknologien er det selskapet Biowater Technology og underleverandør Hias How20 som står for. Førstnevnte selskap har base i Tønsberg, er ekspert i biologisk rensing og har levert løsninger til prosjekter i mange ulike land. Hias How2O leverer biologisk fosfor- og nitrogenfjerning med den patenterte Hias-prosessen.

0

Kongsberg kommune kan komme til å bli en av de første i verden til å bygge en fosforgruve* av avløpsvann. Kommunen har nylig signert samspillskontrakt for bygging av nytt renseanlegg i Sellikdalen.

Kongsberg kommune har nylig gått for såkalt biologisk rensing, med minimal bruk av kjemikalier, og gjennom dette teknoloigivalget legger man til rette for utvinning av gjødselressursene som finnes i avløpsvann, i første rekke fosfor, men også nitrogen.

En samspillkontrakt innebærer et tettere samarbeid mellom partene. Målet er å etablere en god arena for innovasjon og utvikling samt å løfte kompetansen for alle de involverte i prosjektet. Kommunen vurderte tilbudene etter flere kriterier, som kompetanse, valg av renseløsninger og pris.

I løpet av 2023 skal arbeidet med det nye renseanlegget detaljplanlegges. Fase 1 av prosjektet går ut dette året. Den første politiske behandlingen kommer ved årsskifte. Da skal politikerne vedta en totalramme og avgjøre om det er dette man skal gå for.

Hvis alt går som planlagt, kan byggefasen igangsettes i løpet av starten av 2024.

Jens Sveaass, kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, forteller på kommunens hjemmeside om stor interesse for anbudet, der de fikk inn totalt fem tilbud.

– Det er mange kommuner som er i samme situasjon som oss, der de må se på nye løsninger for renseanlegg. Vi opplever at markedet derfor ønsker å posisjonere seg innenfor dette segmentet, med tanke på alt det som vil skje i årene som kommer.

* Ved nettopp å trekke inn Hias How2O og Hias-prosessen i prosjektet har kommunen lagt til rette for en eventuell framtidig gjenvinning av fosfor, for eksempel som struvitt. Hias IKS har nylig startet prøvedrift på sitt struvittanlegg og var dermed først i Norge med å utvinne fosfor på denne måten. Fosfor er en begrenset naturressurs og etterspurt særlig innen landbruket.

Selve renseteknologien er det selskapet Biowater Technology og underleverandør Hias How20 som står for. Førstnevnte selskap har base i Tønsberg, er ekspert i biologisk rensing og har levert løsninger til prosjekter i mange ulike land. Hias How2O leverer biologisk fosfor- og nitrogenfjerning med den patenterte Hias-prosessen.

– Vårt slagord er «Fremtidens løsninger i dag». Ja, det er nye EU-krav, og vi kan levere på disse kravene i dag, i tillegg til å tilby neste generasjons vannrensing og ressursgjenvinningsløsninger. Nå ser vi fram til å komme i gang, sier Jan Ove Nilsen, prosjektleder i Biowater Technology.