Ozonnmolekylet er svært reaktivt.

Vurderer fullskala rensing av legemidler i avløpsvann

Etter en lengre vellykket testperiode skal Strømsund kommune nå vurdere om man skal gå videre med å investere i fullskala rensing av legemidler i avløpsvann. Metoden de har testet heter elektro-perokson og er en ny renseprosess og en såkalt avansert oksidasjonsprosess (AOP). På grunn av det bruker Envix-systemet kun strøm, luft og vann. Forskning viser at utslipp av legemidler har forårsaket opphoping i naturlig dyreliv med blant annet hormonforstyrrelser og adferdsendringer hos fisk. EU har varslet krav på sikt.

0

Forskning har vist at legemidler og farmasøytiske preparater forekommer i høye konsentrasjoner i avløpsvann, og etter utslipp hope seg opp i organismer. Dette kan gi både hormonforstyrrelser og adferdsendringer hos fisk.

Temaet er aktuelt i Sverige og på kontinentet, der vannet større vassdrag ofte brukes i flere runder både som utslippsted og kilde for drikkevann. Der utslipp havner i vassdrag som brukes til drikkevann volder dette bekymring.

Problemstillingen er også aktuell i Norge. I forbindelse med utvidelse av renseanlegget til NRVA er et fjerde rensetrinn anskueliggjort i planene, uten at selve prosessen er definert.

I forbindelse med forventede krav om fjerning av legemidler i avløpsvann har flere svenske kommuner begynt å teste ut alternative metoder. Man har både gode erfaringer med aktivt kull, men også nedbrytning ved hjelp av kraftige oksidasjonsmidler som ozon har vært effektive. Her er det en rekke nye prosesser kommet de siste årene. Slike prosesser som er enkle i drift og krever liten plass, i motsetning til kullfilter, som krever stor plass og som må regeneneres med jevne mellomrom. 

Den svenske kommunen Strømsund er nå først i Norden ved over lengre tid å ha testet ut har testet ut Envix-systemet, en ny rensemetode, med gode resultater. Nå vurderer man om man skal kjøre i gang den nye teknologien ved et av kommunens renseanlegg. Man er imidlertid avhengig av et bidrag fra sentrale myndigheter til å få dette på plass, siden dette pr dato ikke er et pålegg. 

– Så langt har vi sett en god renseeffekt på legemidler med denne teknologien, nærmere 85 prosent kan renses. Dette er et prosjekt med testing i mindre skala, altså ikke på alt avløpsvannet som kommer inn i renseanlegget, sier Helen Löfgren Larsson, VA- og sanitetssjef, og fortsetter:

– Studien har gitt oss verdifull kunnskap, selv om ingen renseanlegg i Sverige i dag har krav om farmasøytisk behandling. Men nye kloakkdirektiver fra EU-kommisjonen er på gang og det er forslag til rensekrav for større renseanlegg.

Etter en lang tids forsøk er nå Strømsund kommune inne i en vurderingsfase.

– Det er ikke bestemt hva vi kommer til å gjøre videre. Vi skal vurdere dette nå, eventuelt prøve å søke om tilskudd til det også i så fall, og får vi tilskudd er det mulig at anlegget bygges ved et av våre avløpsrenseanlegg. Vi vet ikke hva vi snakker om innen investeringer ennå, sier Helen Löfgren Larsson i Strømsund Kommune til VANytt.